370g Búa nhổ đinh 45-631
Mã hàng : SLM-456-003
4" Dĩa mài
Mã hàng : SLM-388-001
7" Kéo cắt cành 66-176
Mã hàng : SLM-661-040
Giá : 293,000 VNĐ
6" Cưa sắt 81-905
Mã hàng : SLM-905-103
Giá : 112,000 VNĐ
6" Dao phoormica 12-221
Mã hàng : SLM-221-126
Giá : 75,000 VNĐ
6" Kìm cắt 88-346
Mã hàng : SLM-883-070
Giá : 130,000 VNĐ
6" Kìm mở phanh bộ 88-630
Mã hàng : SLM-886-086
Giá : 288,000 VNĐ
6" Kìm điện mũi nhọn 88-515
Mã hàng : SLM-885-085
6" Kìm cắt 88-376
Mã hàng : SLM-883-095
Giá : 148,000 VNĐ
60W Mũi hàn 96-680
Mã hàng : SLM-680-122
Giá : 129,000 VNĐ
60W Súng bắn keo 96-760
Mã hàng : SLM-760-123
Giá : 288,000 VNĐ
1.5 mm Chìa lục giác bằng dài Crossman 66-301
Mã hàng : CRO-663-220
Giá : 9,000 VNĐ
4" Nhám xếp đỏ độ nhám 40 Crossman 52-501
Mã hàng : CRO-525-023
Giá : 17,000 VNĐ
4" Nhám xếp đỏ độ nhám 60 Crossman 52-502
Mã hàng : CRO-525-024
Giá : 17,000 VNĐ
4" Nhám xếp đỏ độ nhám 80 Crossman 52-503
Mã hàng : CRO-525-025
Giá : 17,000 VNĐ
4" Nhám xếp đỏ độ nhám 100 Crossman 52-504
Mã hàng : CRO-525-026
Giá : 17,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :162 - Tổng truy cập : 184,773,788
Facebook
Liên hệ