x

HGLock

24" Kẹp gỗ chữ F Stanley 83-023
Mã hàng : STL-023-354
Giá : 389,000 VNĐ
36" Kẹp gỗ Stanley 83-042
Mã hàng : STL-042-356
Giá : 389,000 VNĐ
48" Kẹp gỗ Stanley 83-043
Mã hàng : STL-043-357
Giá : 518,000 VNĐ
12" Kìm mỏ quạ Stanley 84-021
Mã hàng : STL-021-359
Giá : 193,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Stanley 84-024
Mã hàng : STL-024-360
Giá : 140,000 VNĐ
8" Kìm nhọn mỏ cong Stanley 84-072
Mã hàng : STL-072-362
Giá : 150,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn Stanley 84-073
Mã hàng : STL-073-363
Giá : 195,000 VNĐ
6" Kìm càng cua Stanley 84-077
Mã hàng : STL-077-365
Giá : 124,000 VNĐ
4" Kìm càng cua Stanley 84-125
Mã hàng : STL-125-366
Giá : 113,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Stanley 84-281
Mã hàng : STL-281-367
Giá : 97,000 VNĐ
10" Kìm càng cua Stanley 84-282
Mã hàng : STL-282-368
Giá : 120,000 VNĐ
5" Kìm mũi nhọn Stanley 84-122
Mã hàng : STL-122-369
Giá : 103,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mũi cong Stanley 84-126
Mã hàng : STL-126-370
Giá : 96,000 VNĐ
9-1/2" Kìm chết mỏ nhọn Stanley 84-389
Mã hàng : STL-389-371
Giá : 172,000 VNĐ
6" Kìm điện Stanley 84-623
Mã hàng : STL-623-372
Giá : 124,000 VNĐ
14" Mỏ lết răng nhôm Stanley 84-465
Mã hàng : STL-465-373
Giá : 505,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :46 - Tổng truy cập : 178,921,777
Facebook
Liên hệ