6.5x200mm Vít dẹp Stanley 65-194
Mã hàng : STL-194-347
Giá : 53,000 VNĐ
8x200mm Vít dẹp Stanley 65-197
Mã hàng : STL-197-348
Giá : 82,000 VNĐ
Bộ vít điện tử 6 cây Stanley 66-039
Mã hàng : STL-039-350
Giá : 91,000 VNĐ
24" Kẹp gỗ chữ F Stanley 83-023
Mã hàng : STL-023-354
Giá : 389,000 VNĐ
36" Kẹp gỗ Stanley 83-042
Mã hàng : STL-042-356
Giá : 389,000 VNĐ
48" Kẹp gỗ Stanley 83-043
Mã hàng : STL-043-357
Giá : 518,000 VNĐ
12" Kìm mỏ quạ Stanley 84-021
Mã hàng : STL-021-359
Giá : 193,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Stanley 84-024
Mã hàng : STL-024-360
Giá : 140,000 VNĐ
8" Kìm nhọn mỏ cong Stanley 84-072
Mã hàng : STL-072-362
Giá : 150,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn Stanley 84-073
Mã hàng : STL-073-363
Giá : 195,000 VNĐ
6" Kìm càng cua Stanley 84-077
Mã hàng : STL-077-365
Giá : 124,000 VNĐ
4" Kìm càng cua Stanley 84-125
Mã hàng : STL-125-366
Giá : 113,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Stanley 84-281
Mã hàng : STL-281-367
Giá : 97,000 VNĐ
10" Kìm càng cua Stanley 84-282
Mã hàng : STL-282-368
Giá : 120,000 VNĐ
5" Kìm mũi nhọn Stanley 84-122
Mã hàng : STL-122-369
Giá : 103,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mũi cong Stanley 84-126
Mã hàng : STL-126-370
Giá : 96,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :48 - Tổng truy cập : 174,493,819
Facebook
Liên hệ