10" Kìm càng cua Stanley 84-282
Mã hàng : STL-282-368
Giá : 102,000 VNĐ
5" Kìm mũi nhọn Stanley 84-122
Mã hàng : STL-122-369
Giá : 88,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mũi cong Stanley 84-126
Mã hàng : STL-126-370
Giá : 82,000 VNĐ
9-1/2" Kìm chết mỏ nhọn Stanley 84-389
Mã hàng : STL-389-371
Giá : 155,000 VNĐ
6" Kìm điện Stanley 84-623
Mã hàng : STL-623-372
Giá : 112,000 VNĐ
14" Mỏ lết răng nhôm Stanley 84-465
Mã hàng : STL-465-373
Giá : 457,000 VNĐ
18" Mỏ lết răng nhôm Stanley 84-466
Mã hàng : STL-466-374
Giá : 523,000 VNĐ
Lưỡi cắt 93-016 dùng cho Stanley 93-028
Mã hàng : STL-016-375
Giá : 118,000 VNĐ
24" Mỏ lết Stanley 97-797
Mã hàng : STL-797-376
Giá : 901,000 VNĐ
3-32mm Dao cắt ống Stanley 93-021
Mã hàng : STL-021-377
Giá : 257,000 VNĐ
6-64mm Dao cắt ống Stanley 93-028
Mã hàng : STL-028-378
Giá : 668,000 VNĐ
24" Mỏ lết răng nhôm Stanley 84-467
Mã hàng : STL-467-379
Giá : 852,000 VNĐ
Bộ vít sọc trong 4 cây Stanley 64-854
Mã hàng : STL-854-382
Giá : 105,000 VNĐ
20" Cưa tay Stanley 20-081
Mã hàng : STL-081-381
Giá : 131,000 VNĐ
18" Cưa tay Stanley 20-080
Mã hàng : STL-080-380
Giá : 122,000 VNĐ
12" Lưỡi cưa sắt 24 răng Stanley 20-176
Mã hàng : STL-176-383
Giá : 21,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :158 - Tổng truy cập : 193,967,190
Facebook
Liên hệ