680g Búa đầu tròn 45-621
Mã hàng : SLM-621-124
1/2" Cờ lê lực 98-805
Mã hàng : SLM-805-125
Giá : 270,000 VNĐ
450g Búa nhổ đinh Stanley 51-081
Mã hàng : STL-081-330
Giá : 263,000 VNĐ
570g Búa nhổ đinh Stanley 51-082
Mã hàng : STL-082-416
Giá : 290,000 VNĐ
4" Mỏ lết xích Irwin T240
Mã hàng : IRW-240-342
1-8" Mỏ lết xích Irwin T234C
Mã hàng : IRW-234-346
2-12" Mỏ lết xích Irwin T235C
Mã hàng : IRW-235-347
15mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 96-515
Mã hàng : CRO-965-320
Giá : 20,000 VNĐ
25mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-747
Mã hàng : CRO-987-330
Giá : 38,000 VNĐ
27mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/2" ngắn Crossman 98-749
Mã hàng : CRO-987-332
Giá : 44,000 VNĐ
10mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-098
Mã hàng : CRO-960-308
Giá : 18,000 VNĐ
12mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" dài Crossman 96-100
Mã hàng : CRO-961-310
Giá : 21,000 VNĐ
10mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn Crossman 96-107
Mã hàng : CRO-961-296
Giá : 12,000 VNĐ
12mm Típ lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn Crossman 96-109
Mã hàng : CRO-961-298
Giá : 13,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :121 - Tổng truy cập : 180,231,790
Facebook
Liên hệ