7.5m Thước cuộn sợi thép Crossman 68-967
Mã hàng : CRO-967-749
Giá : 100,000 VNĐ
30m Thước cuộn sợi thủy tinh Stanley 34-297
Mã hàng : STL-297-328
Giá : 220,000 VNĐ
1m Thước cuộn Stanley 39-133
Mã hàng : STL-133-329
Giá : 49,000 VNĐ
12” Thước đo góc Mitutoyo 180-907U
Mã hàng : MTO-907-136
Giá : 5,046,000 VNĐ
1-5/8" Dao cắt ống PVC Stanley 14-442
Mã hàng : STL-442-319
Giá : 295,000 VNĐ
0.04-1.00mm Dưỡng đo độ dày 25 lá Stanley 70115-S
Mã hàng : STL-701-004
Giá : 136,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác 10 cây Stanley 69-213
Mã hàng : STL-213-211
Giá : 103,000 VNĐ
1.5-6mm Bộ lục giác 7 cây Stanley 69-261
Mã hàng : STL-261-215
Giá : 162,000 VNĐ
1.5mm-6mm Bộ lục giác 8 cây Stanley 69-251
Mã hàng : STL-251-212
Giá : 137,000 VNĐ
4.0 mm Vít sọc trong bake Crossman 46-546
Mã hàng : CRO-465-168
Giá : 29,000 VNĐ
#2 Vít dẹp và bake trở đầu dài Crossman 46-400
Mã hàng : CRO-464-136
Giá : 66,000 VNĐ
#2 Vít dẹp và bake 2 đầu Crossman 46-500
Mã hàng : CRO-465-132
Giá : 77,000 VNĐ
8.0 mm Vít cao cấp bake Crossman 46-027
Mã hàng : CRO-460-131
Giá : 71,000 VNĐ
#2 Vít dẹp và bake 2 đầu Crossman 46-501
Mã hàng : CRO-465-137
Giá : 82,000 VNĐ
#2 Vít dẹp và bake 2 đầu Crossman 46-502
Mã hàng : CRO-465-138
Giá : 83,000 VNĐ
8" Cần nối 3/4" Crossman 99-357
Mã hàng : CRO-993-274
Giá : 259,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6
Nhãn hiệu
Đang online :114 - Tổng truy cập : 180,473,815
Facebook
Liên hệ