5" Máy mài góc Metabo WQ-1000
Mã hàng : MEB-100-073
4" Máy mài góc 900W Metabo W9-100
Mã hàng : MEB-910-075
Giá : 2,570,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 450W Metabo BHE20 Compact
Mã hàng : MEB-020-026
Giá : 5,648,000 VNĐ
20mm Máy khoan va đập 1010W Metabo SBE1010 Plus
Mã hàng : MEB-101-043
Giá : 8,840,000 VNĐ
22mm Máy khoan búa 660W Metabo BHE-22
Mã hàng : MEB-022-027
Giá : 4,410,000 VNĐ
24mm Máy khoan 705W Metabo KHE24
Mã hàng : MEB-024-019
Giá : 6,212,000 VNĐ
24mm Máy khoan búa 705W Metabo BHE24
Mã hàng : MEB-024-028
Giá : 4,200,000 VNĐ
26mm Máy khoan 3 chức năng 800W Metabo KHE26
Mã hàng : MEB-026-051
Giá : 6,250,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 750W Metabo BHE26
Mã hàng : MEB-026-029
Giá : 5,695,000 VNĐ
32mm Máy khoan 900W Metabo KHE32
Mã hàng : MEB-032-021
Giá : 9,510,000 VNĐ
45mm Máy khoan 3 chức năng 1300W Metabo KHE56
Mã hàng : MEB-056-050
Giá : 17,059,000 VNĐ
50mm Máy khoan 3 chức năng 1700W Metabo KHE96
Mã hàng : MEB-096-049
Giá : 21,690,000 VNĐ
6mm Máy khoan đảo chiều 300W Metabo BE250R+L
Mã hàng : MEB-250-033
Giá : 1,865,000 VNĐ
6mm Máy khoan đảo chiều 400W Metabo BE4006
Mã hàng : MEB-006-034
Giá : 1,690,000 VNĐ
22mm Máy khoan búa 650W BH22E
Mã hàng : AEG-022-017
Giá : 2,706,000 VNĐ
22mm Máy khoan búa 720W BH24E
Mã hàng : AEG-024-018
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhãn hiệu
Đang online :151 - Tổng truy cập : 180,348,414
Facebook
Liên hệ