Máy khoan/vặn vít dùng pin Metabo BSZ-12 Implus
Mã hàng : MEB-012-055
Giá : 5,782,000 VNĐ
10.8V Máy khoan vặn vít dùng pin Metabo BS-10.8
Mã hàng : MEB-108-074
Giá : 3,982,000 VNĐ
4" Máy mài 750W Metabo W7-100
Mã hàng : MEB-100-031
Giá : 1,269,000 VNĐ
4" Máy mài 800W Metabo W8-100
Mã hàng : MEB-100-044
Giá : 3,537,000 VNĐ
5" Máy mài 750W Metabo W7-125
Mã hàng : MEB-125-032
Giá : 1,489,000 VNĐ
6" Máy mài 1400W Metabo WE14-150 Plus
Mã hàng : MEB-141-046
Giá : 5,073,000 VNĐ
4” Máy mài góc 720W WS 6-100
Mã hàng : AEG-610-034
Giá : 800,000 VNĐ
5” Máy mài góc 700W WS 6-125
Mã hàng : AEG-612-035
Giá : 1,000,000 VNĐ
7” Máy mài góc 2100W WS21-180
Mã hàng : AEG-218-040
Giá : 2,942,000 VNĐ
9” Máy mài góc 2100W WS21-230
Mã hàng : AEG-212-059
7” Máy mài góc 2400W WS24-180
Mã hàng : AEG-241-042
9” Máy mài góc 2400W WS24-230
Mã hàng : AEG-242-043
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nhãn hiệu
Đang online :131 - Tổng truy cập : 180,460,441
Facebook
Liên hệ