18V Máy bào dùng pin BHO 18Li
Mã hàng : AEG-018-009
12V Máy khoan, vặn vít dùng pin BS 12C Li
Mã hàng : AEG-012-014
Giá : 3,059,000 VNĐ
12V Máy vặn ốc dùng pin BSS 12C Li
Mã hàng : AEG-012-015
Giá : 2,965,000 VNĐ
12V Máy bắn vít dùng pin ABS12
Mã hàng : FEI-012-001
Giá : 10,995,000 VNĐ
Máy khoan/vặn vít dùng pin Metabo BSZ-12 Implus
Mã hàng : MEB-012-055
Giá : 5,782,000 VNĐ
10.8V Máy khoan vặn vít dùng pin Metabo BS-10.8
Mã hàng : MEB-108-074
Giá : 3,982,000 VNĐ
4" Máy mài 750W Metabo W7-100
Mã hàng : MEB-100-031
Giá : 1,269,000 VNĐ
4" Máy mài 800W Metabo W8-100
Mã hàng : MEB-100-044
Giá : 3,537,000 VNĐ
5" Máy mài 750W Metabo W7-125
Mã hàng : MEB-125-032
Giá : 1,489,000 VNĐ
6" Máy mài 1400W Metabo WE14-150 Plus
Mã hàng : MEB-141-046
Giá : 5,073,000 VNĐ
4” Máy mài góc 720W WS 6-100
Mã hàng : AEG-610-034
Giá : 800,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nhãn hiệu
Đang online :122 - Tổng truy cập : 174,404,797
Facebook
Liên hệ