13mm Máy khoan 1010W Metabo KHE28
Mã hàng : MEB-028-020
Giá : 10,874,000 VNĐ
1600W Súng thổi hơi nóng Metabo H1600
Mã hàng : MEB-600-017
Giá : 2,445,000 VNĐ
7" Máy đánh bóng Metabo PE 12-175
Mã hàng : MEB-175-015
Giá : 10,009,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 450W Metabo BHE20 Compact
Mã hàng : MEB-020-026
Giá : 5,867,000 VNĐ
22mm Máy khoan búa 660W Metabo BHE-22
Mã hàng : MEB-022-027
Giá : 4,900,000 VNĐ
24mm Máy khoan 705W Metabo KHE24
Mã hàng : MEB-024-019
Giá : 6,454,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 750W Metabo BHE26
Mã hàng : MEB-026-029
Giá : 5,916,000 VNĐ
4" Máy mài 750W Metabo W7-100
Mã hàng : MEB-100-031
Giá : 1,318,000 VNĐ
4" Máy mài 800W Metabo W8-100
Mã hàng : MEB-100-044
Giá : 3,675,000 VNĐ
45mm Máy khoan 3 chức năng 1300W Metabo KHE56
Mã hàng : MEB-056-050
Giá : 17,723,000 VNĐ
5" Máy chà nhám Metabo FSX 200 Intec
Mã hàng : MEB-200-010
Giá : 1,910,000 VNĐ
5" Máy mài 750W Metabo W7-125
Mã hàng : MEB-125-032
Giá : 1,547,000 VNĐ
570W Máy Cưa lọng Metabo STE70
Mã hàng : MEB-070-008
Giá : 3,789,000 VNĐ
6" Máy mài 1400W Metabo WE14-150 Plus
Mã hàng : MEB-141-046
Giá : 5,271,000 VNĐ
720W Máy cưa lọng Metabo STEB 135
Mã hàng : MEB-135-045
Giá : 6,400,000 VNĐ
6mm Máy mài thẳng Metabo GE-710 Plus
Mã hàng : MEB-700-014
Giá : 6,067,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :241 - Tổng truy cập : 196,484,616
Facebook
Liên hệ