5.0mm Máy cắt đột BLK 5.0
Mã hàng : FEI-050-010
Giá : 80,408,000 VNĐ
2.0mm Máy cắt gặm BSS 2.0
Mã hàng : FEI-002-012
Giá : 21,365,000 VNĐ
16mm Máy khoan búa 2 cấp tốc độ DSeu 638
Mã hàng : FEI-638-013
Giá : 11,105,000 VNĐ
16mm Máy khoan tay 2 cấp tốc độ Dse 648
Mã hàng : FEI-648-015
Giá : 19,288,000 VNĐ
Thiết bị vạn năng FMM 250 Q
Mã hàng : FEI-250-016
Giá : 10,101,000 VNĐ
Máy cắt rung FSC 2.0
Mã hàng : FEI-648-017
Giá : 20,176,000 VNĐ
80mm Máy khoan từ KBM80
Mã hàng : FEI-080-018
Giá : 73,824,000 VNĐ
6” Máy mài lệch tâm MSf 636-1
Mã hàng : FEI-636-019
Giá : 18,915,000 VNĐ
6mm Máy mài thẳng MSh 636-1
Mã hàng : FEI-636-020
Giá : 15,792,000 VNĐ
12mm Máy mài thẳng MShy 649-1
Mã hàng : FEI-649-021
Giá : 22,597,000 VNĐ
Máy mài ống RS 12-70 E
Mã hàng : FEI-127-022
Giá : 39,518,000 VNĐ
6mm Máy bắn vít SCT 5-40 M
Mã hàng : FEI-540-023
Giá : 16,029,000 VNĐ
10” Máy đánh bóng WPO 14-15 E
Mã hàng : FEI-141-024
Giá : 13,704,000 VNĐ
10” Máy mài đánh bóng WPO 14-25 E
Mã hàng : FEI-014-025
Giá : 26,036,000 VNĐ
5” Máy mài góc 750W WSG 14-70 E
Mã hàng : FEI-141-026
Giá : 9,528,000 VNĐ
5” Máy mài góc 750W WSG 14-125 S
Mã hàng : FEI-014-027
Giá : 7,388,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :243 - Tổng truy cập : 197,938,290
Facebook
Liên hệ