2.0mm Máy cắt đột nhỏ gọn BLK 2.0
Mã hàng : FEI-020-008
Giá : 21,056,000 VNĐ
3.5mm Máy cắt đột BLK 3.5
Mã hàng : FEI-035-009
Giá : 41,474,000 VNĐ
5.0mm Máy cắt đột BLK 5.0
Mã hàng : FEI-050-010
Giá : 75,585,000 VNĐ
2.0mm Máy cắt gặm BSS 2.0
Mã hàng : FEI-002-012
Giá : 20,084,000 VNĐ
16mm Máy khoan búa 2 cấp tốc độ DSeu 638
Mã hàng : FEI-638-013
Giá : 10,439,000 VNĐ
16mm Máy khoan tay 2 cấp tốc độ Dse 648
Mã hàng : FEI-648-015
Giá : 18,132,000 VNĐ
Thiết bị vạn năng FMM 250 Q
Mã hàng : FEI-250-016
Giá : 9,496,000 VNĐ
Máy cắt rung FSC 2.0
Mã hàng : FEI-648-017
Giá : 18,967,000 VNĐ
80mm Máy khoan từ KBM80
Mã hàng : FEI-080-018
Giá : 69,395,000 VNĐ
6” Máy mài lệch tâm MSf 636-1
Mã hàng : FEI-636-019
Giá : 17,781,000 VNĐ
6mm Máy mài thẳng MSh 636-1
Mã hàng : FEI-636-020
Giá : 14,845,000 VNĐ
12mm Máy mài thẳng MShy 649-1
Mã hàng : FEI-649-021
Giá : 21,243,000 VNĐ
Máy mài ống RS 12-70 E
Mã hàng : FEI-127-022
Giá : 37,147,000 VNĐ
6mm Máy bắn vít SCT 5-40 M
Mã hàng : FEI-540-023
Giá : 15,068,000 VNĐ
10” Máy đánh bóng WPO 14-15 E
Mã hàng : FEI-141-024
Giá : 12,883,000 VNĐ
10” Máy mài đánh bóng WPO 14-25 E
Mã hàng : FEI-014-025
Giá : 24,474,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :68 - Tổng truy cập : 183,992,862
Facebook
Liên hệ