XUẤT XỨ » Đài Loan
12" Cảo chữ C Crossman 68-632
Mã hàng : CRO-632-816
Giá : 1,020,000 VNĐ
5" Kìm chết Crossman 94-155
Mã hàng : CRO-155-817
Giá : 156,000 VNĐ
7" Kìm chết Crossman 94-167
Mã hàng : CRO-167-818
Giá : 178,000 VNĐ
6" Kìm chết mũi nhọn Crossman 94-176
Mã hàng : CRO-176-819
Giá : 164,000 VNĐ
8" Kìm chết Crossman 94-188
Mã hàng : CRO-188-820
Giá : 195,000 VNĐ
9" Kìm chết Crossman 94-239
Mã hàng : CRO-239-821
Giá : 227,000 VNĐ
6" Kìm chết Crossman 94-246
Mã hàng : CRO-246-822
Giá : 182,000 VNĐ
11" Kìm chết Crossman 94-251
Mã hàng : CRO-251-823
Giá : 245,000 VNĐ
18" Kìm chết Crossman 94-258
Mã hàng : CRO-258-824
Giá : 355,000 VNĐ
6" Kìm chết Crossman 94-266
Mã hàng : CRO-266-825
Giá : 184,000 VNĐ
11" Kìm chết Crossman 94-271
Mã hàng : CRO-271-826
Giá : 252,000 VNĐ
18" Kìm chết Crossman 94-278
Mã hàng : CRO-278-827
20" Kìm chết dây xích Crossman 94-280
Mã hàng : CRO-280-828
Giá : 306,000 VNĐ
30" Kìm cộng lực Crossman 94-330
Mã hàng : CRO-330-829
Giá : 564,000 VNĐ
6-1/2" Kìm cắt Crossman 95-235
Mã hàng : CRO-235-830
Giá : 121,000 VNĐ
1.25-5.5 mm2 Kìm bấm cosse Crossman 95-281
Mã hàng : CRO-281-831
Giá : 604,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :173 - Tổng truy cập : 184,682,225
Facebook
Liên hệ