XUẤT XỨ » Đài Loan
30" Kìm cộng lực Crossman 94-330
Mã hàng : CRO-330-829
Giá : 564,000 VNĐ
6-1/2" Kìm cắt Crossman 95-235
Mã hàng : CRO-235-830
Giá : 121,000 VNĐ
1.25-5.5 mm2 Kìm bấm cosse Crossman 95-281
Mã hàng : CRO-281-831
Giá : 604,000 VNĐ
14mm2 Kìm bấm cosse Crossman 95-282
Mã hàng : CRO-282-832
Giá : 673,000 VNĐ
8-1/2" Kìm mũi nhọn đa năng Crossman 95-528
Mã hàng : CRO-528-833
Giá : 183,000 VNĐ
1.5-6 mm2 Kìm cắt và bấm cosse Crossman 95-538
Mã hàng : CRO-538-834
Giá : 141,000 VNĐ
9-1/2" Kìm điện đa năng Crossman 95-539
Mã hàng : CRO-539-835
Giá : 212,000 VNĐ
9-1/2" Kìm điện đa năng Crossman 95-549
Mã hàng : CRO-549-836
Giá : 196,000 VNĐ
8-1/2" Kìm mũi nhọn đa năng Crossman 95-548
Mã hàng : CRO-548-837
Giá : 205,000 VNĐ
1.5-6 mm2 Kìm cắt và bấm cosse Crossman 95-558
Mã hàng : CRO-558-838
Giá : 153,000 VNĐ
9-1/2" Kìm điện đa năng Crossman 95-559
Mã hàng : CRO-559-839
Giá : 224,000 VNĐ
9-1/2" Kìm điện đa năng Crossman 95-569
Mã hàng : CRO-569-840
Giá : 212,000 VNĐ
Dao trổ Crossman 68-802
Mã hàng : CRO-802-842
Giá : 115,000 VNĐ
0.03-0.70mm Dưỡng đo độ dày 7 lá Crossman 68-557
Mã hàng : CRO-557-843
Giá : 41,000 VNĐ
6-10mm Máy vặn vít Crossman 70-807
Mã hàng : CRO-807-844
Giá : 1,582,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :123 - Tổng truy cập : 182,729,143
Facebook
Liên hệ