XUẤT XỨ » Đài Loan
2.5mm Máy cắt tole 2625
Mã hàng : VKE-625-026
Giá : 1,463,000 VNĐ
110mm Máy cắt gạch 4210
Mã hàng : VKE-210-025
Giá : 1,062,000 VNĐ
150mm Máy cắt tường 4545B
Mã hàng : VKE-545-028
Giá : 3,184,000 VNĐ
355mm Máy cắt sắt 7614N
Mã hàng : VKE-614-027
Giá : 2,420,000 VNĐ
254mm Máy cắt góc đa năng 1600W AGP LY255
Mã hàng : TAM-255-340
Giá : 8,477,000 VNĐ
1100W Máy trộn sơn, khoan điện AGP LY1318
Mã hàng : TAM-131-342
Giá : 2,498,000 VNĐ
254mm Máy cắt góc đa năng 1600W AGP LY255S
Mã hàng : TAM-255-344
Giá : 10,703,000 VNĐ
6mm Máy phay nhỏ 3906NB
Mã hàng : VKE-906-029
Giá : 777,000 VNĐ
12mm Máy Phay lớn 3912
Mã hàng : VKE-912-030
Giá : 2,052,000 VNĐ
Tô vít điện AC bán tự động SK-2205LS
Mã hàng : KIL-205-001
Giá : 3,210,000 VNĐ
Tô vít điện AC bán tự động SK-2215LS
Mã hàng : KIL-215-002
Giá : 3,210,000 VNĐ
Tô vít điện AC bán tự động SK-2225LS
Mã hàng : KIL-225-003
Giá : 3,948,000 VNĐ
Tô vít điện AC bán tự động SK-2245LS
Mã hàng : KIL-245-004
Giá : 5,148,000 VNĐ
Tô vít điện AC bán tự động SK-3220L
Mã hàng : KIL-220-005
Giá : 6,066,000 VNĐ
Tô vít điện AC bán tự động SK-9230P
Mã hàng : KIL-230-006
Giá : 7,207,000 VNĐ
Tô vít điện AC bán tự động SK-9250P
Mã hàng : KIL-250-007
Giá : 7,207,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :81 - Tổng truy cập : 177,030,935
Facebook
Liên hệ