XUẤT XỨ » Đài Loan
145mm Cờ lê đóng 8364145
Mã hàng : VTA-145-342
150mm Cờ lê đóng 8364150
Mã hàng : VTA-150-343
Bộ đột 6 cây 12-40B060
Mã hàng : VTA-060-344
Giá : 359,000 VNĐ
3m Thước cuộn 18-50103
Mã hàng : VTA-103-345
Giá : 77,000 VNĐ
5m Thước cuộn 18-50105
Mã hàng : VTA-105-346
Giá : 90,000 VNĐ
8m Thước cuộn 18-50108
Mã hàng : VTA-108-347
Giá : 163,000 VNĐ
Bộ típ 3/8" 22 chi tiết 3822M
Mã hàng : VTA-822-348
Giá : 1,051,000 VNĐ
Bộ típ 3/8" 26 chi tiết 3826
Mã hàng : VTA-826-349
Giá : 855,000 VNĐ
Bộ típ 1/2" 23 chi tiết 4024M
Mã hàng : VTA-024-350
Giá : 1,363,000 VNĐ
Bộ mũi vít mini 31 chi tiết QS125321
Mã hàng : VTA-321-351
Giá : 421,000 VNĐ
1/4" Bộ mũi vít 31 chi tiết Crossman 44-001
Mã hàng : CRO-001-791
Giá : 193,000 VNĐ
1/4" Bộ mũi vít 31 chi tiết Crossman 44-002
Mã hàng : CRO-002-792
Giá : 206,000 VNĐ
4 Kg Búa lục giác Crossman 68-408
Mã hàng : CRO-408-793
Giá : 429,000 VNĐ
8 Kg Búa lục giác Crossman 68-416
Mã hàng : CRO-416-794
Giá : 713,000 VNĐ
10 Kg Búa lục giác Crossman 68-420
Mã hàng : CRO-420-795
Giá : 851,000 VNĐ
1.5 Kg Búa đập đá Crossman 68-433
Mã hàng : CRO-433-796
Giá : 197,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :130 - Tổng truy cập : 182,666,355
Facebook
Liên hệ