XUẤT XỨ » Đài Loan
25mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-607 (16607)
Mã hàng : STA-166-374
Giá : 93,000 VNĐ
26mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-608 (16608)
Mã hàng : STA-166-375
Giá : 94,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-609 (16609)
Mã hàng : STA-166-376
Giá : 95,000 VNĐ
28mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-610 (16610)
Mã hàng : STA-166-377
Giá : 98,000 VNĐ
29mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-611 (16611)
Mã hàng : STA-166-378
Giá : 100,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-612 (16612)
Mã hàng : STA-166-379
Giá : 108,000 VNĐ
33mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-614 (16614)
Mã hàng : STA-166-381
Giá : 123,000 VNĐ
36mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-617 (16617)
Mã hàng : STA-166-384
Giá : 137,000 VNĐ
50mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-622 (16622)
Mã hàng : STA-166-388
Giá : 219,000 VNĐ
26mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-514 (34514)
Mã hàng : STA-345-501
Giá : 151,000 VNĐ
28mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-516 (34516)
Mã hàng : STA-345-503
Giá : 151,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-205 (34205)
Mã hàng : STA-342-521
Giá : 33,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-207 (34207)
Mã hàng : STA-342-523
Giá : 33,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-211 (34211)
Mã hàng : STA-342-527
Giá : 43,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-401 (12401)
Mã hàng : STA-124-531
Giá : 32,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-403 (12403)
Mã hàng : STA-124-533
Giá : 32,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :143 - Tổng truy cập : 180,405,382
Facebook
Liên hệ