XUẤT XỨ » Đài Loan
7" Kìm cắt Kingtony 6921-07
Mã hàng : KIG-692-281
Giá : 244,000 VNĐ
5" Kìm cắt Kingtony 6921-05C
Mã hàng : KIG-692-282
Giá : 168,000 VNĐ
6" Kìm cắt Kingtony 6921-06C
Mã hàng : KIG-692-283
Giá : 218,000 VNĐ
7" Kìm cắt Kingtony 6921-07C
Mã hàng : KIG-692-284
Giá : 225,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt Kingtony 6411-06
Mã hàng : KIG-641-288
Giá : 173,000 VNĐ
10" Kìm cắt Kingtony 6431-10C
Mã hàng : KIG-643-289
Giá : 191,000 VNĐ
11" Kìm cắt Kingtony 6431-11C
Mã hàng : KIG-643-290
Giá : 191,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt Kingtony 6216-06A
Mã hàng : KIG-621-321
Giá : 293,000 VNĐ
7.5" Kìm cắt Kingtony 6236-07A
Mã hàng : KIG-623-322
Giá : 303,000 VNĐ
8" Kìm cắt cáp Kingtony 6146-08A
Mã hàng : KIG-614-324
Giá : 385,000 VNĐ
6.5" Kìm mũi cong Kingtony 6331-06
Mã hàng : KIG-633-285
Giá : 173,000 VNĐ
8" Kìm mũi cong Kingtony 6331-08
Mã hàng : KIG-633-286
Giá : 175,000 VNĐ
5" Kìm mũi cong Kingtony 6334-05
Mã hàng : KIG-633-287
Giá : 120,000 VNĐ
6" Kìm tước dây Kingtony 6711-06
Mã hàng : KIG-671-291
Giá : 187,000 VNĐ
6" Kìm tước dây Kingtony 6716-06A
Mã hàng : KIG-671-325
Giá : 263,000 VNĐ
8" Kìm hai lỗ Kingtony 6463-08C
Mã hàng : KIG-646-292
Giá : 198,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :169 - Tổng truy cập : 192,861,643
Facebook
Liên hệ