XUẤT XỨ » Đài Loan
9" Kìm điện Kingtony 6112-09C
Mã hàng : KIG-611-266
Giá : 246,000 VNĐ
5.5" Kìm điện Kingtony 6114-05
Mã hàng : KIG-611-267
Giá : 106,000 VNĐ
7.5" Kìm điện Kingtony 6116-07A
Mã hàng : KIG-611-318
Giá : 293,000 VNĐ
8" Kìm điện Kingtony 6116-08A
Mã hàng : KIG-611-319
Giá : 327,000 VNĐ
6.5" Kìm mũi nhọn Kingtony 6311-06
Mã hàng : KIG-631-268
Giá : 143,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn Kingtony 6311-08
Mã hàng : KIG-631-269
Giá : 198,000 VNĐ
6.5" Kìm mũi nhọn Kingtony 6313-06
Mã hàng : KIG-631-270
Giá : 143,000 VNĐ
5.5" Kìm mũi nhọn Kingtony 6314-05
Mã hàng : KIG-631-271
Giá : 106,000 VNĐ
11" Kìm mũi nhọn Kingtony 6319-11C
Mã hàng : KIG-631-272
Giá : 217,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn Kingtony 6318-08A
Mã hàng : KIG-631-320
Giá : 293,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt Kingtony 6211-06
Mã hàng : KIG-621-273
Giá : 198,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt Kingtony 6213-06
Mã hàng : KIG-621-274
Giá : 198,000 VNĐ
4.5"Kìm cắt Kingtony 6214-45
Mã hàng : KIG-621-275
Giá : 113,000 VNĐ
5" Kìm cắt Kingtony 6214-05
Mã hàng : KIG-621-276
Giá : 118,000 VNĐ
7.5" Kìm cắt Kingtony 6231-07
Mã hàng : KIG-623-277
Giá : 201,000 VNĐ
8" Kìm cắt Kingtony 6231-08
Mã hàng : KIG-623-278
Giá : 202,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :145 - Tổng truy cập : 193,769,182
Facebook
Liên hệ