XUẤT XỨ » Đài Loan
12" Mỏ lết răng Kingtony 6531-12
Mã hàng : KIG-653-480
Giá : 224,000 VNĐ
18" Mỏ lết răng Kingtony 6531-18
Mã hàng : KIG-653-482
Giá : 400,000 VNĐ
24" Mỏ lết răng Kingtony 6531-24
Mã hàng : KIG-653-483
Giá : 550,000 VNĐ
36" Mỏ lết răng Kingtony 6531-36
Mã hàng : KIG-653-484
Giá : 1,100,000 VNĐ
48" Mỏ lết răng Kingtony 6531-48
Mã hàng : KIG-653-485
Giá : 1,644,000 VNĐ
70mm Cờ lê đóng 1 đầu vòng Toptul AAAV7070
Mã hàng : TUL-070-529
Giá : 1,751,000 VNĐ
30mm Cờ lê vòng đóng Toptul AAAU3030
Mã hàng : TUL-303-579
Giá : 667,000 VNĐ
Cờ lê xích Kingtony 3204
Mã hàng : KIG-601-009
Giá : 151,000 VNĐ
12x14mm cờ lê 2 đầu tuýp Sata 47-305 (47305)
Mã hàng : STA-305-117
Giá : 435,000 VNĐ
1/2" Cờ lê mở lực Sata 96-303 (96303)
Mã hàng : STA-963-053
Giá : 1,804,000 VNĐ
28mm Búa nhựa Sata 92-502 (92502)
Mã hàng : STA-502-150
Giá : 215,000 VNĐ
1/4" Dr x 10mm Đầu nhấn tự động Sata 46-654 (46654)
Mã hàng : STA-654-109
Giá : 115,000 VNĐ
3” cảo hai chấu Kingtony 7962-03
Mã hàng : KIG-796-177
Giá : 450,000 VNĐ
4” cảo hai chấu Kingtony 7962-04
Mã hàng : KIG-796-178
Giá : 626,400 VNĐ
8” cảo hai chấu Kingtony 7962-08
Mã hàng : KIG-796-180
Giá : 1,909,200 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :146 - Tổng truy cập : 180,328,481
Facebook
Liên hệ