XUẤT XỨ » Đài Loan
1/2" Bộ súng vặn bu lông 15 món Crossman 74-011
Mã hàng : CRS-740-206
Giá : 2,617,000 VNĐ
1/2" Súng vặn bu lông dùng hơi Crossman 71-806
Mã hàng : CRS-718-256
Giá : 2,840,000 VNĐ
1" Súng vặn bu lông dùng hơi Crossman 71-808
Mã hàng : CRS-718-257
Giá : 16,105,000 VNĐ
10mm Máy khoan điện 400W 6610B
Mã hàng : VKE-610-012
Giá : 712,000 VNĐ
10mm Máy khoan 500W 6710RE
Mã hàng : VKE-710-013
Giá : 795,000 VNĐ
22mm Máy khoan Rotor đứng 520W 2822
Mã hàng : VKE-822-017
Giá : 1,424,000 VNĐ
26mm Máy khoan Rotor đứng 650W 2826
Mã hàng : VKE-826-018
Giá : 1,489,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 500W 2520
Mã hàng : VKE-520-015
Giá : 1,579,000 VNĐ
13mm Máy khoan 650W 6713D
Mã hàng : VKE-713-014
Giá : 945,000 VNĐ
16mm Máy khoan 1200W 6816NB
Mã hàng : VKE-816-016
Giá : 1,418,000 VNĐ
10mm Máy khoan 320W 6910
Mã hàng : VKE-910-011
Giá : 635,000 VNĐ
235mm Máy cưa đĩa 1500W 5629
Mã hàng : VKE-629-022
Giá : 1,718,000 VNĐ
16" Máy cưa xích 5216
Mã hàng : VKE-216-024
Giá : 2,330,000 VNĐ
235mm Máy cưa gỗ 1850W 5609N
Mã hàng : VKE-609-023
Giá : 2,071,000 VNĐ
184mm Máy cưa đĩa 1300W 5627N
Mã hàng : VKE-627-021
Giá : 1,456,000 VNĐ
110mm x 100mm Máy chà nhám 9100
Mã hàng : VKE-100-019
Giá : 738,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :84 - Tổng truy cập : 174,563,947
Facebook
Liên hệ