x

DCA

XUẤT XỨ » Đài Loan
16mm Máy khoan 1200W Ken 6816NB
Mã hàng : VKE-816-016
Giá : 1,400,000 VNĐ
1" Máy mài khuôn mẫu 550W Ken 9025
Mã hàng : VKE-025-009
Giá : 918,000 VNĐ
110mm x 100mm Máy chà nhám 150W Ken 9100
Mã hàng : VKE-100-019
Giá : 777,000 VNĐ
115mm x 235mm Máy chà nhám 9235
Mã hàng : VKE-235-020
Giá : 935,000 VNĐ
5" Máy mài thẳng 820W Ken 9725
Mã hàng : VKE-725-007
Giá : 1,330,000 VNĐ
6" Máy mài thẳng 950W Ken 9750
Mã hàng : VKE-750-008
Giá : 1,371,000 VNĐ
4" Máy mài nước 850W 9811
Mã hàng : VKE-811-010
Giá : 1,133,000 VNĐ
4" Máy mài góc 700W Ken 9911B
Mã hàng : VKE-911-001
Giá : 983,000 VNĐ
4" Máy mài góc 620W Ken 9913
Mã hàng : VKE-913-002
Giá : 848,000 VNĐ
5" Máy mài góc 1150W Ken 9925B
Mã hàng : VKE-925-004
Giá : 1,236,000 VNĐ
7" Máy mài 2000W 9980N
Mã hàng : VKE-980-006
Giá : 2,019,000 VNĐ
10mm Máy khoan 320W Ken 6910
Mã hàng : VKE-910-011
Giá : 698,000 VNĐ
Bộ đột chữ xuôi 8mm
Mã hàng : MIS-008-627
Giá : 719,000 VNĐ
1/2" Bộ tuýp 24 chi tiết Kingtony 4026MR01
Mã hàng : KIG-402-002
Giá : 1,274,000 VNĐ
1/2” Bộ đầu tuýp lục giác 9 chi tiết Kingtony 4109PR
Mã hàng : KIG-411-013
Giá : 400,000 VNĐ
1/2” Bộ đầu tuýp lục giác 9 chi tiết Kingtony 4110PR
Mã hàng : KIG-411-011
Giá : 400,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :131 - Tổng truy cập : 195,295,532
Facebook
Liên hệ