XUẤT XỨ » Đài Loan
3/8" Dr x 13mm Đầu nhấn tự động Sata 46-655 (46655)
Mã hàng : STA-655-110
Giá : 117,000 VNĐ
300g Búa cơ khí Sata 92-402 (92402)
Mã hàng : STA-402-144
Giá : 126,000 VNĐ
305g Búa gò Sata 92-103 (92103)
Mã hàng : STA-103-139
Giá : 323,000 VNĐ
305g Búa gò Sata 92-105 (92105)
Mã hàng : STA-105-141
Giá : 323,000 VNĐ
30mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-218 (43218)
Mã hàng : STA-218-085
Giá : 449,000 VNĐ
31mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-219 (43219)
Mã hàng : STA-219-086
Giá : 489,000 VNĐ
320g Búa gò Sata 92-101 (92101)
Mã hàng : STA-101-137
Giá : 350,000 VNĐ
320g Búa gò Sata 92-104 (92104)
Mã hàng : STA-104-140
Giá : 387,000 VNĐ
330g Búa gò Sata 92-102 (92102)
Mã hàng : STA-102-138
Giá : 402,000 VNĐ
1/2” Bộ tuýp 26 chi tiết Sata 09-501 (09501)
Mã hàng : STA-501-177
Giá : 1,616,000 VNĐ
1/2” Bộ tuýp 26 chi tiết Sata 09-502 (09502)
Mã hàng : STA-502-178
Giá : 2,054,000 VNĐ
1/4" Dr x 10mm Đầu nhấn tự động Sata 46-654 (46654)
Mã hàng : STA-654-109
Giá : 98,000 VNĐ
1/4" và 1/2" Bộ tuýp 86 chi tiết Sata 09-013 (09013)
Mã hàng : STA-013-176
Giá : 2,381,000 VNĐ
235mm Máy cưa đĩa 1500W 5629
Mã hàng : VKE-629-022
Giá : 1,616,000 VNĐ
10mm Máy khoan điện 400W 6610B
Mã hàng : VKE-610-012
Giá : 670,000 VNĐ
10mm Máy khoan 500W 6710RE
Mã hàng : VKE-710-013
Giá : 748,000 VNĐ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nhãn hiệu
Đang online :158 - Tổng truy cập : 182,747,910
Facebook
Liên hệ