XUẤT XỨ » Đài Loan
8-24 mm Bộ vòng miệng 11 chi tiết Sata 09-064 (09064)
Mã hàng : STA-064-163
Giá : 704,000 VNĐ
8" Kìm cắt cáp Sata 72-502 (72502)
Mã hàng : STA-502-126
Giá : 296,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Sata 70-102 (70102)
Mã hàng : STA-701-033
Giá : 216,000 VNĐ
8" Kìm nhọn cách điện 1000V Sata 70-132 (70132)
Mã hàng : STA-701-041
Giá : 249,000 VNĐ
8" Kìm thường 2 lỗ Sata 70-512 (70512)
Mã hàng : STA-705-045
Giá : 128,000 VNĐ
8" Kìm điện Sata 70-303 (70303)
Mã hàng : STA-703-039
Giá : 248,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện 1000V Sata 70-333 (70333)
Mã hàng : STA-703-047
Giá : 310,000 VNĐ
8" Mỏ lết Sata 47-203 (47203)
Mã hàng : STA-472-010
Giá : 139,000 VNĐ
6" Kìm cắt thường cách điện 1000V Sata 70-232 (70232)
Mã hàng : STA-702-042
Giá : 228,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Sata 70-101 (70101)
Mã hàng : STA-701-032
Giá : 157,000 VNĐ
6" Kìm nhọn cách điện 1000V Sata 70-131 (70131)
Mã hàng : STA-701-040
Giá : 224,000 VNĐ
6" Kìm thường 2 lỗ Sata 70-511 (70511)
Mã hàng : STA-705-044
Giá : 118,000 VNĐ
6" Kìm điện Sata 70-301 (70301)
Mã hàng : STA-703-037
Giá : 176,000 VNĐ
6" Mỏ lết Sata 47-202 (47202)
Mã hàng : STA-202-113
Giá : 119,000 VNĐ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :207 - Tổng truy cập : 193,954,841
Facebook
Liên hệ