XUẤT XỨ » Đài Loan
8" Kìm điện 4010-08
Mã hàng : VTA-080-037
Giá : 217,000 VNĐ
6" Kìm cắt 4011-06
Mã hàng : VTA-060-038
Giá : 165,000 VNĐ
7" Kìm cắt 4011-07
Mã hàng : VTA-070-039
Giá : 213,000 VNĐ
8" Kìm cắt 4011-08
Mã hàng : VTA-080-040
Giá : 239,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn 4012-06
Mã hàng : VTA-060-041
Giá : 158,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn 4012-08
Mã hàng : VTA-080-042
Giá : 173,000 VNĐ
7" Kìm tuốt dây 4015-07
Mã hàng : VTA-070-043
Giá : 160,000 VNĐ
6" Kìm càng cua 4016-06
Mã hàng : VTA-060-044
8" Kìm càng cua 4016-08
Mã hàng : VTA-080-045
10" Kìm mỏ quạ 4017-10
Mã hàng : VTA-100-046
6" Kìm nhọn mũi cong 4023-06
Mã hàng : VTA-060-047
Giá : 169,000 VNĐ
8" Kìm nhọn mũi cong 4023-08
Mã hàng : VTA-080-048
Giá : 185,000 VNĐ
12" Kìm cắt dài 4030-12
Mã hàng : VTA-120-049
480mm Kìm chết dây xích 4101
Mã hàng : VTA-101-050
Giá : 282,000 VNĐ
8-1/2" Kìm chết đa năng 4103
Mã hàng : VTA-103-051
Giá : 231,000 VNĐ
6-1/2" Kìm chết mũi nhọn 4106-07
Mã hàng : VTA-070-052
Giá : 143,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :136 - Tổng truy cập : 182,726,622
Facebook
Liên hệ