XUẤT XỨ » Đài Loan
6mm Máy phay nhỏ 420W Ken 3906NB
Mã hàng : VKE-906-029
Giá : 789,000 VNĐ
12mm Máy Phay lớn 1850W Ken 3912
Mã hàng : VKE-912-030
Giá : 2,024,000 VNĐ
110mm Máy cắt gạch 1200W Ken 4210
Mã hàng : VKE-210-025
Giá : 1,168,000 VNĐ
150mm Máy cắt tường 1500W Ken 4545B
Mã hàng : VKE-545-028
Giá : 3,502,000 VNĐ
13mm Máy khoan 650W Ken 6713D
Mã hàng : VKE-713-014
Giá : 1,040,000 VNĐ
16mm Máy khoan 1200W Ken 6816NB
Mã hàng : VKE-816-016
Giá : 1,400,000 VNĐ
355mm Máy cắt sắt 2300W Ken 7614N
Mã hàng : VKE-614-027
Giá : 2,183,000 VNĐ
1" Máy mài khuôn mẫu 550W Ken 9025
Mã hàng : VKE-025-009
Giá : 918,000 VNĐ
110mm x 100mm Máy chà nhám 150W Ken 9100
Mã hàng : VKE-100-019
Giá : 777,000 VNĐ
115mm x 235mm Máy chà nhám 9235
Mã hàng : VKE-235-020
Giá : 935,000 VNĐ
5" Máy mài thẳng 820W Ken 9725
Mã hàng : VKE-725-007
Giá : 1,330,000 VNĐ
6" Máy mài thẳng 950W Ken 9750
Mã hàng : VKE-750-008
Giá : 1,371,000 VNĐ
4" Máy mài nước 850W 9811
Mã hàng : VKE-811-010
Giá : 1,133,000 VNĐ
4" Máy mài góc 700W Ken 9911B
Mã hàng : VKE-911-001
Giá : 983,000 VNĐ
4" Máy mài góc 620W Ken 9913
Mã hàng : VKE-913-002
Giá : 848,000 VNĐ
4" Máy mài góc 670W Ken 9917
Mã hàng : VKE-917-003
Giá : 700,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :132 - Tổng truy cập : 192,644,165
Facebook
Liên hệ