XUẤT XỨ » Đài Loan
32-67mm dao cắt ống Kingtony 7912-23
Mã hàng : KIG-791-175
Giá : 1,604,000 VNĐ
3” cảo hai chấu Kingtony 7962-03
Mã hàng : KIG-796-177
Giá : 424,000 VNĐ
4” cảo hai chấu Kingtony 7962-04
Mã hàng : KIG-796-178
Giá : 590,000 VNĐ
6” cảo hai chấu Kingtony 7962-06
Mã hàng : KIG-796-179
Giá : 620,000 VNĐ
8” cảo hai chấu Kingtony 7962-08
Mã hàng : KIG-796-180
Giá : 1,796,000 VNĐ
12” cảo hai chấu Kingtony 7962-12
Mã hàng : KIG-796-181
Giá : 4,602,000 VNĐ
3” cảo ba chấu Kingtony 7963-03
Mã hàng : KIG-796-182
Giá : 358,000 VNĐ
4” cảo ba chấu Kingtony 7963-04
Mã hàng : KIG-796-183
Giá : 803,000 VNĐ
Bộ chìa lục giác 5 cái Kingtony 20505PR
Mã hàng : KIG-205-219
Giá : 189,000 VNĐ
6” cảo ba chấu Kingtony 7963-06
Mã hàng : KIG-796-184
Giá : 904,000 VNĐ
8” cảo ba chấu Kingtony 7963-08
Mã hàng : KIG-796-185
Giá : 1,559,000 VNĐ
12” cảo ba chấu Kingtony 7963-12
Mã hàng : KIG-796-186
Giá : 4,285,000 VNĐ
1” bộ tuýp 14 chi tiết Kingtony 8015MR
Mã hàng : KIG-801-187
Giá : 5,734,000 VNĐ
1” bộ tuýp 14 chi tiết hệ inch Kingtony 8015SR
Mã hàng : KIG-801-188
Giá : 10,062,000 VNĐ
1” Bộ tuýp 8 chi tiết Kingtony 8408MP
Mã hàng : KIG-840-189
Giá : 1,441,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :110 - Tổng truy cập : 182,634,568
Facebook
Liên hệ