XUẤT XỨ » Đài Loan
1/2" Cần xiết lực 40-200Nm Stanley STMT73590-8
Mã hàng : STL-735-664
Giá : 2,759,000 VNĐ
Cần siết lực 3/4" Kingtony 34662-3EG
Mã hàng : KIG-346-549
Giá : 8,573,000 VNĐ
12" Cần nối 1/4" Kingtony 2311-12
Mã hàng : KIG-231-540
Giá : 113,000 VNĐ
18" Cần nối 1/2" Kingtony 4221-18
Mã hàng : KIG-422-528
Giá : 195,000 VNĐ
24" Cần nối 1/2" Kingtony 4221-24
Mã hàng : KIG-422-529
Giá : 205,000 VNĐ
30" Cần nối 1/2" Kingtony 4221-30
Mã hàng : KIG-422-530
Giá : 294,000 VNĐ
36" Cần nối 1/2" Kingtony 4221-36
Mã hàng : KIG-422-531
Giá : 316,000 VNĐ
2" Cần nối 1/2" Kingtony 4251-02R
Mã hàng : KIG-425-532
Giá : 39,000 VNĐ
3" Cần nối 1/2" Kingtony 4251-03R
Mã hàng : KIG-425-533
Giá : 42,000 VNĐ
4" Cần nối 1/2" Kingtony 4251-04R
Mã hàng : KIG-425-534
Giá : 47,000 VNĐ
6" Cần nối 1/4" Kingtony 2311-06
Mã hàng : KIG-231-539
Giá : 108,000 VNĐ
18" Cần nối 1/4" Kingtony 2311-18
Mã hàng : KIG-231-541
Giá : 124,000 VNĐ
Cần siết lực 3/8" Kingtony 34362-1EG
Mã hàng : KIG-343-543
Giá : 1,864,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :68 - Tổng truy cập : 175,884,670
Facebook
Liên hệ