XUẤT XỨ » Đài Loan
18" Kìm chết Crossman 94-258
Mã hàng : CRO-258-824
Giá : 355,000 VNĐ
6" Kìm chết Crossman 94-266
Mã hàng : CRO-266-825
Giá : 184,000 VNĐ
11" Kìm chết Crossman 94-271
Mã hàng : CRO-271-826
Giá : 252,000 VNĐ
18" Kìm chết Crossman 94-278
Mã hàng : CRO-278-827
20" Kìm chết dây xích Crossman 94-280
Mã hàng : CRO-280-828
Giá : 306,000 VNĐ
30" Kìm cộng lực Crossman 94-330
Mã hàng : CRO-330-829
Giá : 564,000 VNĐ
6-1/2" Kìm cắt Crossman 95-235
Mã hàng : CRO-235-830
Giá : 121,000 VNĐ
1.25-5.5 mm2 Kìm bấm cosse Crossman 95-281
Mã hàng : CRO-281-831
Giá : 604,000 VNĐ
14mm2 Kìm bấm cosse Crossman 95-282
Mã hàng : CRO-282-832
Giá : 673,000 VNĐ
8-1/2" Kìm mũi nhọn đa năng Crossman 95-528
Mã hàng : CRO-528-833
Giá : 183,000 VNĐ
1.5-6 mm2 Kìm cắt và bấm cosse Crossman 95-538
Mã hàng : CRO-538-834
Giá : 141,000 VNĐ
9-1/2" Kìm điện đa năng Crossman 95-539
Mã hàng : CRO-539-835
Giá : 212,000 VNĐ
9-1/2" Kìm điện đa năng Crossman 95-549
Mã hàng : CRO-549-836
Giá : 196,000 VNĐ
8-1/2" Kìm mũi nhọn đa năng Crossman 95-548
Mã hàng : CRO-548-837
Giá : 205,000 VNĐ
1.5-6 mm2 Kìm cắt và bấm cosse Crossman 95-558
Mã hàng : CRO-558-838
Giá : 153,000 VNĐ
9-1/2" Kìm điện đa năng Crossman 95-559
Mã hàng : CRO-559-839
Giá : 224,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :179 - Tổng truy cập : 186,023,662
Facebook
Liên hệ