XUẤT XỨ » Đài Loan
14mm Vòng miệng Kingtony 1060-14
Mã hàng : KIG-106-494
Giá : 57,000 VNĐ
20mm Vòng miệng Kingtony 1060-20
Mã hàng : KIG-106-500
Giá : 83,000 VNĐ
21mm Vòng miệng Kingtony 1060-21
Mã hàng : KIG-106-501
Giá : 94,000 VNĐ
22mm Vòng miệng Kingtony 1060-22
Mã hàng : KIG-106-502
Giá : 99,000 VNĐ
23mm Vòng miệng Kingtony 1060-23
Mã hàng : KIG-106-503
Giá : 102,000 VNĐ
1m Thước cuộn kéo Kingtony ZS533
Mã hàng : KIG-533-562
Giá : 35,000 VNĐ
10-32mm Bộ cờ lê 14 chi tiết Kingtony 1214MR10
Mã hàng : KIG-121-003
Giá : 1,191,000 VNĐ
1/4” & 3/8” Bộ tuýp 39 chi tiết Kingtony 5032CR
Mã hàng : KIG-503-010
Giá : 563,000 VNĐ
1/2" Bộ tuýp 24 chi tiết Kingtony 4026MR01
Mã hàng : KIG-402-002
Giá : 1,210,000 VNĐ
1/2” Bộ đầu tuýp lục giác 9 chi tiết Kingtony 4109PR
Mã hàng : KIG-411-013
Giá : 381,000 VNĐ
1/2” Bộ đầu tuýp lục giác 9 chi tiết Kingtony 4110PR
Mã hàng : KIG-411-011
Giá : 381,000 VNĐ
1/2" Bộ tuýp 8 chi tiết Kingtony 4408MP
Mã hàng : KIG-440-012
Giá : 333,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Kingtony 74010
Mã hàng : KIG-010-014
Giá : 153,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Kingtony 74030
Mã hàng : KIG-030-015
Giá : 153,000 VNĐ
10-19mm bộ vòng miệng 7 cái hệ  mét Kingtony 1207MR
Mã hàng : KIG-120-056
Giá : 384,000 VNĐ
10-22mm bộ tuýp 8 cái hệ mét Kingtony 1208MR
Mã hàng : KIG-120-057
Giá : 483,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :123 - Tổng truy cập : 180,182,552
Facebook
Liên hệ