XUẤT XỨ » Đài Loan
3/4" bộ tuýp 16 chi tiết hệ inch Kingtony 6016SR
Mã hàng : KIG-601-160
Giá : 5,563,200 VNĐ
3/4" bộ tuýp 23 chi tiết hệ mét Kingtony 6023MR
Mã hàng : KIG-602-161
Giá : 6,654,000 VNĐ
3/4" bộ tuýp 23 chi tiết hệ inch Kingtony 6023SR
Mã hàng : KIG-602-162
Giá : 7,075,200 VNĐ
3/4" bộ tuýp 16 chi tiết hệ mét Kingtony 6316MR
Mã hàng : KIG-631-165
Giá : 5,331,600 VNĐ
3/4" bộ tuýp 23 chi tiết hệ mét Kingtony 6323MR
Mã hàng : KIG-632-166
Giá : 6,838,800 VNĐ
3/4" bộ tuýp 8 chi tiết Kingtony 6408MP
Mã hàng : KIG-640-167
Giá : 736,000 VNĐ
3/4" bộ tuýp 14 chi tiết Kingtony 64111MP
Mã hàng : KIG-641-254
Giá : 7,117,000 VNĐ
3/4" bộ tuýp 18 chi tiết Kingtony 64115MP
Mã hàng : KIG-641-255
Giá : 13,900,800 VNĐ
25mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423025M
Mã hàng : KIG-423-423
Giá : 80,000 VNĐ
26mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423026M
Mã hàng : KIG-423-424
Giá : 80,000 VNĐ
28mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423028M
Mã hàng : KIG-423-426
Giá : 86,000 VNĐ
29mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423029M
Mã hàng : KIG-423-427
Giá : 86,000 VNĐ
24mm Vòng miệng Kingtony 1060-24
Mã hàng : KIG-106-504
Giá : 110,000 VNĐ
25mm Vòng miệng Kingtony 1060-25
Mã hàng : KIG-106-505
Giá : 116,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :180 - Tổng truy cập : 180,261,861
Facebook
Liên hệ