XUẤT XỨ » Đài Loan
7" Kìm cắt Kingtony 6921-07C
Mã hàng : KIG-692-284
Giá : 214,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt Kingtony 6411-06
Mã hàng : KIG-641-288
Giá : 165,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt Kingtony 6216-06A
Mã hàng : KIG-621-321
Giá : 279,000 VNĐ
7.5" Kìm cắt Kingtony 6236-07A
Mã hàng : KIG-623-322
Giá : 289,000 VNĐ
8" Kìm cắt cáp Kingtony 6146-08A
Mã hàng : KIG-614-324
Giá : 365,000 VNĐ
6.5" Kìm mũi cong Kingtony 6331-06
Mã hàng : KIG-633-285
Giá : 165,000 VNĐ
8" Kìm mũi cong Kingtony 6331-08
Mã hàng : KIG-633-286
Giá : 166,000 VNĐ
5" Kìm mũi cong Kingtony 6334-05
Mã hàng : KIG-633-287
Giá : 121,000 VNĐ
6" Kìm tước dây Kingtony 6711-06
Mã hàng : KIG-671-291
Giá : 178,000 VNĐ
6" Kìm tước dây Kingtony 6716-06A
Mã hàng : KIG-671-325
Giá : 250,000 VNĐ
8" Kìm hai lỗ Kingtony 6463-08C
Mã hàng : KIG-646-292
Giá : 149,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi thẳng Kingtony 67HS-07
Mã hàng : KIG-670-299
Giá : 195,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi cong Kingtony 67HB-07
Mã hàng : KIG-670-300
Giá : 195,000 VNĐ
5" Kìm mở phe trong mũi thẳng Kingtony 68HS-05
Mã hàng : KIG-680-301
Giá : 182,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi thẳng Kingtony 68HS-07
Mã hàng : KIG-680-302
Giá : 195,000 VNĐ
5" Kìm mở phe trong mũi cong Kingtony 68HB-05
Mã hàng : KIG-680-304
Giá : 166,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :131 - Tổng truy cập : 180,291,762
Facebook
Liên hệ