XUẤT XỨ » Đài Loan
5" Kìm cắt Kingtony 6921-05
Mã hàng : KIG-692-279
Giá : 165,000 VNĐ
6" Kìm cắt Kingtony 6921-06
Mã hàng : KIG-692-280
Giá : 183,000 VNĐ
7" Kìm cắt Kingtony 6921-07
Mã hàng : KIG-692-281
Giá : 232,000 VNĐ
5" Kìm cắt Kingtony 6921-05C
Mã hàng : KIG-692-282
Giá : 160,000 VNĐ
6" Kìm cắt Kingtony 6921-06C
Mã hàng : KIG-692-283
Giá : 208,000 VNĐ
7" Kìm cắt Kingtony 6921-07C
Mã hàng : KIG-692-284
Giá : 214,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt Kingtony 6411-06
Mã hàng : KIG-641-288
Giá : 165,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt Kingtony 6216-06A
Mã hàng : KIG-621-321
Giá : 279,000 VNĐ
7.5" Kìm cắt Kingtony 6236-07A
Mã hàng : KIG-623-322
Giá : 289,000 VNĐ
8" Kìm cắt cáp Kingtony 6146-08A
Mã hàng : KIG-614-324
Giá : 365,000 VNĐ
6.5" Kìm mũi cong Kingtony 6331-06
Mã hàng : KIG-633-285
Giá : 165,000 VNĐ
8" Kìm mũi cong Kingtony 6331-08
Mã hàng : KIG-633-286
Giá : 166,000 VNĐ
5" Kìm mũi cong Kingtony 6334-05
Mã hàng : KIG-633-287
Giá : 121,000 VNĐ
6" Kìm tước dây Kingtony 6711-06
Mã hàng : KIG-671-291
Giá : 178,000 VNĐ
6" Kìm tước dây Kingtony 6716-06A
Mã hàng : KIG-671-325
Giá : 250,000 VNĐ
8" Kìm hai lỗ Kingtony 6463-08C
Mã hàng : KIG-646-292
Giá : 149,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :125 - Tổng truy cập : 179,318,056
Facebook
Liên hệ