XUẤT XỨ » Đài Loan
6" Cần nối 1/2" Kingtony 4251-06R
Mã hàng : KIG-425-536
Giá : 62,000 VNĐ
8" Cần nối 1/2" Kingtony 4251-08R
Mã hàng : KIG-425-537
Giá : 74,000 VNĐ
10" Cần nối 1/2" Kingtony 4251-10R
Mã hàng : KIG-425-538
Giá : 77,000 VNĐ
1m Thước cuộn kéo Kingtony ZS533
Mã hàng : KIG-533-562
Giá : 28,000 VNĐ
33mm Cờ lê vòng miệng Kingtony 1071-33
Mã hàng : KIG-107-563
Giá : 218,000 VNĐ
34mm Cờ lê vòng miệng Kingtony 1071-34
Mã hàng : KIG-107-564
Giá : 218,000 VNĐ
35mm Cờ lê vòng miệng Kingtony 1071-35
Mã hàng : KIG-107-565
Giá : 244,000 VNĐ
38mm Cờ lê vòng miệng Kingtony 1071-38
Mã hàng : KIG-107-567
Giá : 262,000 VNĐ
41mm Cờ lê vòng miệng Kingtony 1071-41
Mã hàng : KIG-107-568
Giá : 382,000 VNĐ
42mm Cờ lê vòng miệng Kingtony 1071-42
Mã hàng : KIG-107-569
Giá : 382,000 VNĐ
44mm Cờ lê vòng miệng Kingtony 1071-44
Mã hàng : KIG-107-570
Giá : 382,000 VNĐ
46mm Cờ lê vòng miệng Kingtony 1071-46
Mã hàng : KIG-107-571
Giá : 399,000 VNĐ
48mm Cờ lê vòng miệng Kingtony 1071-48
Mã hàng : KIG-107-572
Giá : 504,000 VNĐ
50mm Cờ lê vòng miệng Kingtony 1071-50
Mã hàng : KIG-107-573
Giá : 516,000 VNĐ
55mm Cờ lê vòng miệng Kingtony 1071-55
Mã hàng : KIG-107-574
Giá : 715,000 VNĐ
60mm Cờ lê vòng miệng Kingtony 1071-60
Mã hàng : KIG-107-575
Giá : 817,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :250 - Tổng truy cập : 196,547,917
Facebook
Liên hệ