XUẤT XỨ » Đài Loan
25x600mm Mũi khoan bê tông 201-250600-1
Mã hàng : MIS-600-074
Giá : 264,000 VNĐ
25x800mm Mũi khoan bê tông 201-250800-1
Mã hàng : MIS-800-086
Giá : 358,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-060110-1
Mã hàng : MIS-110-220
Giá : 22,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông 201-060110-1
Mã hàng : MIS-110-260
Giá : 20,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông 201-060160-1
Mã hàng : MIS-160-259
Giá : 24,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-060160-1
Mã hàng : MIS-160-303
Giá : 25,000 VNĐ
6x210mm Mũi khoan bê tông 201-060210-1
Mã hàng : MIS-210-258
Giá : 28,000 VNĐ
6x260mm Mũi khoan bê tông 201-060260-1
Mã hàng : MIS-260-257
Giá : 35,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông 201-080110-1
Mã hàng : MIS-110-256
Giá : 21,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-080110-1
Mã hàng : MIS-110-304
Giá : 27,000 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông 201-080210-1
Mã hàng : MIS-160-254
Giá : 25,000 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-080160-1
Mã hàng : MIS-160-305
Giá : 29,000 VNĐ
8x210mm Mũi khoan bê tông 201-080210-1
Mã hàng : MIS-210-252
Giá : 33,000 VNĐ
8x260mm Mũi khoan bê tông 201-080260-1
Mã hàng : MIS-260-251
Giá : 37,000 VNĐ
Bộ lã ống đồng GT-278L
Mã hàng : MIS-278-511
Giá : 866,000 VNĐ
1/2" Cờ lê cóc hãm GP-856D
Mã hàng : GSD-856-121
Giá : 931,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :84 - Tổng truy cập : 183,983,542
Facebook
Liên hệ