XUẤT XỨ » Đài Loan
2-1/2" x 2" Giảm lệch tâm, #160
Mã hàng : CMD-212-431
Giá : 516,000 VNĐ
2-1/2" x 2" Giảm lệch tâm, STD
Mã hàng : CMD-212-143
Giá : 125,000 VNĐ
2-1/2" x 2" Giảm lệch tâm, XS
Mã hàng : CMD-212-099
Giá : 158,000 VNĐ
2-1/2" x 2" Giảm lệch tâm, XXS
Mã hàng : CMD-212-421
Giá : 520,000 VNĐ
2-1/2" x 2" Giảm đồng tâm, #160
Mã hàng : CMD-212-390
Giá : 230,000 VNĐ
2-1/2" x 2" Giảm đồng tâm, STD
Mã hàng : CMD-212-214
Giá : 73,000 VNĐ
2-1/2" x 2" Giảm đồng tâm, XS
Mã hàng : CMD-212-300
Giá : 106,000 VNĐ
2-1/2" x 2" Giảm đồng tâm, XXS
Mã hàng : CMD-212-407
Giá : 372,000 VNĐ
2-1/2" x 3/4" Chữ T giảm, STD
Mã hàng : CMD-212-360
Giá : 325,000 VNĐ
2-1/2" x 3/4" Chữ T giảm, XS
Mã hàng : CMD-212-408
Giá : 240,000 VNĐ
3" Chữ T đều, #160
Mã hàng : CMD-003-161
Giá : 1,483,000 VNĐ
3" Chữ T, STD
Mã hàng : CMD-003-326
Giá : 225,000 VNĐ
3" Chữ T, XS
Mã hàng : CMD-003-313
Giá : 375,000 VNĐ
3" Co 45 độ, LR, STD
Mã hàng : CMD-045-021
Giá : 116,000 VNĐ
3" Co 45 độ, LR, XS
Mã hàng : CMD-045-007
Giá : 166,000 VNĐ
3" Co 90 độ, LR, STD
Mã hàng : CMD-003-078
Giá : 183,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :67 - Tổng truy cập : 177,196,479
Facebook
Liên hệ