XUẤT XỨ » Đài Loan
Tô vít điện AC bán tự động SK-3220L
Mã hàng : KIL-220-005
Giá : 5,703,000 VNĐ
Tô vít điện AC bán tự động SK-9230P
Mã hàng : KIL-230-006
Giá : 6,775,000 VNĐ
Tô vít điện AC bán tự động SK-9250P
Mã hàng : KIL-250-007
Giá : 6,775,000 VNĐ
Tô vít điện DC tự động SKD-2200L
Mã hàng : KIL-200-008
Giá : 5,285,000 VNĐ
Tô vít điện DC tự động SKD-5300P
Mã hàng : KIL-300-009
Giá : 5,075,000 VNĐ
Thiết bị điều khiển điện SKD-2
Mã hàng : KIL-200-010
Giá : 5,285,000 VNĐ
Thiết bị điều khiển điện SKF-32R
Mã hàng : KIL-320-011
Giá : 2,365,000 VNĐ
200mm/8” Bộ giũa 5 cây E0013
Mã hàng : MIS-001-696
Giá : 247,000 VNĐ
Kìm tuốt dây điện B0029
Mã hàng : MIS-002-669
Giá : 136,000 VNĐ
6" x 5" Giảm lệch tâm, XS
Mã hàng : CMD-065-123
Giá : 641,000 VNĐ
6" x 5" Giảm đồng tâm, XS
Mã hàng : CMD-065-239
Giá : 532,000 VNĐ
6" x 5" Giảm đồng tâm, STD
Mã hàng : CMD-065-264
Giá : 362,000 VNĐ
6" x 5" Chữ T giảm, XS
Mã hàng : CMD-065-355
Giá : 1,928,000 VNĐ
1" Chữ T, STD
Mã hàng : CMD-001-319
Giá : 110,000 VNĐ
1" Chữ T, XS
Mã hàng : CMD-001-086
Giá : 135,000 VNĐ
1" Co 45 độ, LR, STD
Mã hàng : CMD-045-016
Giá : 236,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :207 - Tổng truy cập : 184,665,073
Facebook
Liên hệ