XUẤT XỨ » Đài Loan
1.25-5.5 mm2 Kìm bấm cosse Crossman 95-281
Mã hàng : CRO-281-831
Giá : 628,000 VNĐ
14mm2 Kìm bấm cosse Crossman 95-282
Mã hàng : CRO-282-832
Giá : 699,000 VNĐ
8-1/2" Kìm mũi nhọn đa năng Crossman 95-528
Mã hàng : CRO-528-833
Giá : 190,000 VNĐ
1.5-6 mm2 Kìm cắt và bấm cosse Crossman 95-538
Mã hàng : CRO-538-834
Giá : 146,000 VNĐ
9-1/2" Kìm điện đa năng Crossman 95-539
Mã hàng : CRO-539-835
Giá : 220,000 VNĐ
9-1/2" Kìm điện đa năng Crossman 95-549
Mã hàng : CRO-549-836
Giá : 203,000 VNĐ
8-1/2" Kìm mũi nhọn đa năng Crossman 95-548
Mã hàng : CRO-548-837
Giá : 213,000 VNĐ
1.5-6 mm2 Kìm cắt và bấm cosse Crossman 95-558
Mã hàng : CRO-558-838
Giá : 159,000 VNĐ
9-1/2" Kìm điện đa năng Crossman 95-559
Mã hàng : CRO-559-839
Giá : 232,000 VNĐ
9-1/2" Kìm điện đa năng Crossman 95-569
Mã hàng : CRO-569-840
Giá : 220,000 VNĐ
Dao trổ Crossman 68-802
Mã hàng : CRO-802-842
Giá : 119,000 VNĐ
0.03-0.70mm Dưỡng đo độ dày 7 lá Crossman 68-557
Mã hàng : CRO-557-843
Giá : 42,000 VNĐ
6-10mm Máy vặn vít Crossman 70-807
Mã hàng : CRO-807-844
Giá : 1,647,000 VNĐ
6-10mm Máy vặn vít Crossman 70-808
Mã hàng : CRO-808-845
Giá : 1,954,000 VNĐ
Bộ kìm chết 14 món Crossman 87-200
Mã hàng : CRO-200-847
Giá : 3,850,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :132 - Tổng truy cập : 180,175,024
Facebook
Liên hệ