XUẤT XỨ » Đài Loan
150mm Máy cắt tường 4545B
Mã hàng : VKE-545-028
Giá : 2,994,000 VNĐ
13mm Máy khoan 650W 6713D
Mã hàng : VKE-713-014
Giá : 889,000 VNĐ
16mm Máy khoan 1200W 6816NB
Mã hàng : VKE-816-016
Giá : 1,334,000 VNĐ
355mm Máy cắt sắt 7614N
Mã hàng : VKE-614-027
Giá : 2,275,000 VNĐ
1" Máy mài khuôn mẫu 9025
Mã hàng : VKE-025-009
Giá : 920,000 VNĐ
110mm x 100mm Máy chà nhám 9100
Mã hàng : VKE-100-019
Giá : 695,000 VNĐ
115mm x 235mm Máy chà nhám 9235
Mã hàng : VKE-235-020
Giá : 800,000 VNĐ
5" Máy mài thẳng 9725
Mã hàng : VKE-725-007
Giá : 1,194,000 VNĐ
6" Máy mài thẳng 9750
Mã hàng : VKE-750-008
Giá : 1,315,000 VNĐ
4" Máy mài nước 850W 9811
Mã hàng : VKE-811-010
Giá : 970,000 VNĐ
4" Máy mài 700W 9911B
Mã hàng : VKE-911-001
Giá : 841,000 VNĐ
4" Máy mài 620W 9913
Mã hàng : VKE-913-002
Giá : 828,000 VNĐ
4" Máy mài 670W 9917
Mã hàng : VKE-917-003
Giá : 858,000 VNĐ
5" Máy mài 1150W 9925B
Mã hàng : VKE-925-004
Giá : 1,170,000 VNĐ
7" Máy mài 2000W 9980N
Mã hàng : VKE-980-006
Giá : 1,726,000 VNĐ
10mm Máy khoan 320W 6910
Mã hàng : VKE-910-011
Giá : 598,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :185 - Tổng truy cập : 184,748,022
Facebook
Liên hệ