XUẤT XỨ » Đài Loan
3/8" Bộ tuýp 58 chi tiết Sata 09-004 (09004)
Mã hàng : STA-090-001
Giá : 1,749,000 VNĐ
3/8" Dr x 13mm Đầu nhấn tự động Sata 46-655 (46655)
Mã hàng : STA-655-110
Giá : 129,000 VNĐ
300g Búa cơ khí Sata 92-402 (92402)
Mã hàng : STA-402-144
Giá : 148,000 VNĐ
305g Búa gò Sata 92-103 (92103)
Mã hàng : STA-103-139
Giá : 379,000 VNĐ
305g Búa gò Sata 92-105 (92105)
Mã hàng : STA-105-141
Giá : 379,000 VNĐ
30mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-218 (43218)
Mã hàng : STA-218-085
Giá : 530,000 VNĐ
31mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-219 (43219)
Mã hàng : STA-219-086
Giá : 577,000 VNĐ
320g Búa gò Sata 92-101 (92101)
Mã hàng : STA-101-137
Giá : 413,000 VNĐ
320g Búa gò Sata 92-104 (92104)
Mã hàng : STA-104-140
Giá : 456,000 VNĐ
330g Búa gò Sata 92-102 (92102)
Mã hàng : STA-102-138
Giá : 473,000 VNĐ
1/2” Bộ tuýp 26 chi tiết Sata 09-501 (09501)
Mã hàng : STA-501-177
Giá : 1,909,000 VNĐ
1/2” Bộ tuýp 26 chi tiết Sata 09-502 (09502)
Mã hàng : STA-502-178
Giá : 2,426,000 VNĐ
1/4" và 1/2" Bộ tuýp 86 chi tiết Sata 09-013 (09013)
Mã hàng : STA-013-176
Giá : 2,813,000 VNĐ
1-7mm Dưỡng đo bán kính Niigata RG-34
Mã hàng : NIG-034-045
Giá : 776,000 VNĐ
4" Thước lăn đường Niigata RM-3MW
Mã hàng : NIG-010-105
Giá : 2,154,000 VNĐ
150mm Dưỡng đo biên dạng Niigata CG-100S
Mã hàng : NIG-150-036
Giá : 431,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :65 - Tổng truy cập : 177,198,967
Facebook
Liên hệ