XUẤT XỨ » Đài Loan
500g Búa cơ khí Sata 92-404 (92404)
Mã hàng : STA-404-146
Giá : 196,000 VNĐ
55mm Búa nhựa Sata 92-903 (92903)
Mã hàng : STA-903-156
Giá : 502,000 VNĐ
6" Kìm cắt cáp Sata 72-501 (72501)
Mã hàng : STA-501-125
Giá : 277,000 VNĐ
6" Kìm cắt thường Sata 70-202 (70202)
Mã hàng : STA-702-035
Giá : 139,000 VNĐ
9-21 mm Bộ vòng miệng 11 chi tiết Sata 09-061 (09061)
Mã hàng : STA-061-161
Giá : 769,000 VNĐ
9mm Cờ lê vòng miệng 2 chiều Sata 46-602 (46602)
Mã hàng : STA-601-098
Giá : 119,000 VNĐ
9mm Cờ lê vòng miệng tự động Sata 43-605 (43605)
Mã hàng : STA-202-069
Giá : 109,000 VNĐ
Bộ gò đồng ôtô 5 chi tiết Sata 09-152 (09152)
Mã hàng : STA-152-064
Giá : 2,820,000 VNĐ
Bộ kiềm mở phe 5 chi tiết Sata 09-251 (09251)
Mã hàng : STA-251-164
Giá : 283,000 VNĐ
Bộ lục giác 9 chi tiết Sata 09-103 (09103)
Mã hàng : STA-103-168
Giá : 195,000 VNĐ
Bộ lục giác đầu bi 9 chi tiết Sata 09-101 (09101)
Mã hàng : STA-101-167
Giá : 265,000 VNĐ
Bộ sủi 5 chi tiết Sata 09-161 (09161)
Mã hàng : STA-161-065
Giá : 291,000 VNĐ
Bộ tua vít 7 chi tiết Sata 09-314 (09314)
Mã hàng : STA-314-186
Giá : 339,000 VNĐ
Bộ tuốt nơ vít 10 chi tiết Sata 09-304 (09304)
Mã hàng : STA-304-166
Giá : 592,000 VNĐ
Bộ tuốt nơ vít 6 chi tiết Sata 09-303 (09303)
Mã hàng : STA-303-165
Giá : 411,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :79 - Tổng truy cập : 180,437,983
Facebook
Liên hệ