XUẤT XỨ » Đài Loan
Thước nivo điện tử Niigata BB-180
Mã hàng : NIG-180-073
Giá : 2,412,000 VNĐ
10cm Thước thủy bỏ túi Niigata ML-100KB
Mã hàng : NIG-100-079
Giá : 302,000 VNĐ
15cm Thước thủy bỏ túi Niigata ML-150KB
Mã hàng : NIG-150-080
Giá : 388,000 VNĐ
75mm Kính lúp cầm tay cán nhựa Niigata No.7507
Mã hàng : NIG-750-097
Giá : 248,000 VNĐ
90mm Kính lúp cầm tay cán nhựa Niigata No.7515
Mã hàng : NIG-751-098
Giá : 345,000 VNĐ
Kính lúp bỏ túi Niigata No.7070
Mã hàng : NIG-707-099
Giá : 883,000 VNĐ
Kính lúp có chân đế từ  Niigata SB-80K
Mã hàng : NIG-080-101
Giá : 1,551,000 VNĐ
Kính lúp đội đầu 4 tròng Niigata HMG-4L
Mã hàng : NIG-004-103
Giá : 1,206,000 VNĐ
8" Thước lăn đường Niigata RM-4
Mã hàng : NIG-010-104
Giá : 2,154,000 VNĐ
Dụng cụ sét zezo trục Z Niigata DTP-50M
Mã hàng : NIG-050-109
Giá : 8,460,000 VNĐ
9" Kìm mở phe HB-230
Mã hàng : TAM-230-047
Giá : 157,000 VNĐ
9" Kìm mở phe HS-230
Mã hàng : TAM-230-048
Giá : 157,000 VNĐ
9" Kìm mở phe SB-230
Mã hàng : TAM-230-049
Giá : 157,000 VNĐ
9" Kìm mở phe SS-230
Mã hàng : TAM-230-050
Giá : 157,000 VNĐ
Bộ Taro 40 chi tiết ren trong và ngoài TOP
Mã hàng : TOP-040-012
Giá : 550,000 VNĐ
Máy phun thuốc Honda KSA 25 N
Mã hàng : HDN-025-012
Giá : 6,533,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :90 - Tổng truy cập : 174,354,064
Facebook
Liên hệ