XUẤT XỨ » Đài Loan
7mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333507M
Mã hàng : KIG-333-388
Giá : 29,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333508M
Mã hàng : KIG-333-389
Giá : 29,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333509M
Mã hàng : KIG-333-390
Giá : 29,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333510M
Mã hàng : KIG-333-391
Giá : 29,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333511M
Mã hàng : KIG-333-392
Giá : 29,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333512M
Mã hàng : KIG-333-393
Giá : 29,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333513M
Mã hàng : KIG-333-394
Giá : 29,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333514M
Mã hàng : KIG-333-395
Giá : 29,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333515M
Mã hàng : KIG-333-396
Giá : 34,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333516M
Mã hàng : KIG-333-397
Giá : 30,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333517M
Mã hàng : KIG-333-398
Giá : 30,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333518M
Mã hàng : KIG-333-399
Giá : 30,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333519M
Mã hàng : KIG-333-400
Giá : 30,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423008M
Mã hàng : KIG-423-406
Giá : 54,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423010M
Mã hàng : KIG-423-408
Giá : 54,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423014M
Mã hàng : KIG-423-412
Giá : 54,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :156 - Tổng truy cập : 196,350,668
Facebook
Liên hệ