XUẤT XỨ » Đài Loan
11" Kìm cắt Kingtony 6431-11C
Mã hàng : KIG-643-290
Giá : 181,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt Kingtony 6216-06A
Mã hàng : KIG-621-321
Giá : 277,000 VNĐ
7.5" Kìm cắt Kingtony 6236-07A
Mã hàng : KIG-623-322
Giá : 285,000 VNĐ
8" Kìm cắt cáp Kingtony 6146-08A
Mã hàng : KIG-614-324
Giá : 362,000 VNĐ
6.5" Kìm mũi cong Kingtony 6331-06
Mã hàng : KIG-633-285
Giá : 163,000 VNĐ
8" Kìm mũi cong Kingtony 6331-08
Mã hàng : KIG-633-286
Giá : 165,000 VNĐ
5" Kìm mũi cong Kingtony 6334-05
Mã hàng : KIG-633-287
Giá : 114,000 VNĐ
6" Kìm tước dây Kingtony 6711-06
Mã hàng : KIG-671-291
Giá : 176,000 VNĐ
6" Kìm tước dây Kingtony 6716-06A
Mã hàng : KIG-671-325
Giá : 248,000 VNĐ
8" Kìm hai lỗ Kingtony 6463-08C
Mã hàng : KIG-646-292
Giá : 187,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Kingtony 6511-10A
Mã hàng : KIG-651-293
Giá : 227,000 VNĐ
17" Kìm mỏ quạ Kingtony 6511-17C
Mã hàng : KIG-651-296
Giá : 491,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Kingtony 6516-10
Mã hàng : KIG-651-297
Giá : 198,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Kingtony 6516-10C
Mã hàng : KIG-651-298
Giá : 194,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Kingtony 6516-10A
Mã hàng : KIG-651-326
Giá : 360,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :171 - Tổng truy cập : 186,079,507
Facebook
Liên hệ