XUẤT XỨ » Đài Loan
7mm chìa lục giác chữ T Sata 83-113 (83113)
Mã hàng : STA-113-134
Giá : 104,000 VNĐ
8-24 mm Bộ vòng miệng 11 chi tiết Sata 09-064 (09064)
Mã hàng : STA-064-163
Giá : 716,000 VNĐ
8" Kìm cắt cáp Sata 72-502 (72502)
Mã hàng : STA-502-126
Giá : 294,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Sata 70-102 (70102)
Mã hàng : STA-701-033
Giá : 200,000 VNĐ
8" Kìm nhọn cách điện 1000V Sata 70-132 (70132)
Mã hàng : STA-701-041
Giá : 245,000 VNĐ
8" Kìm thường 2 lỗ Sata 70-512 (70512)
Mã hàng : STA-705-045
Giá : 125,000 VNĐ
8" Kìm điện Sata 70-303 (70303)
Mã hàng : STA-703-039
Giá : 230,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện 1000V Sata 70-333 (70333)
Mã hàng : STA-703-047
Giá : 305,000 VNĐ
8" Mỏ lết Sata 47-203 (47203)
Mã hàng : STA-472-010
Giá : 136,000 VNĐ
8-19mm Bộ cờ lê 6 chi tiết 2 đầu vòng Sata 09-025 (09025)
Mã hàng : STA-025-058
Giá : 1,030,000 VNĐ
6" Kìm cắt thường cách điện 1000V Sata 70-232 (70232)
Mã hàng : STA-702-042
Giá : 224,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Sata 70-101 (70101)
Mã hàng : STA-701-032
Giá : 146,000 VNĐ
6" Kìm nhọn cách điện 1000V Sata 70-131 (70131)
Mã hàng : STA-701-040
Giá : 219,000 VNĐ
6" Kìm thường 2 lỗ Sata 70-511 (70511)
Mã hàng : STA-705-044
Giá : 114,000 VNĐ
6" Kìm điện Sata 70-301 (70301)
Mã hàng : STA-703-037
Giá : 163,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :67 - Tổng truy cập : 177,258,369
Facebook
Liên hệ