XUẤT XỨ » Đài Loan
9mm Đầu tuýp 6 góc dài 3/8" Sata 12-402 (12402)
Mã hàng : STA-124-532
Giá : 32,000 VNĐ
42mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-246 (40246)
Mã hàng : STA-402-596
Giá : 492,000 VNĐ
46mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-248 (40248)
Mã hàng : STA-402-597
Giá : 572,000 VNĐ
48mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-249 (40249)
Mã hàng : STA-402-598
Giá : 636,000 VNĐ
50mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-250 (40250)
Mã hàng : STA-402-599
Giá : 689,000 VNĐ
55mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-251 (40251)
Mã hàng : STA-402-600
Giá : 1,035,000 VNĐ
60mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-252 (40252)
Mã hàng : STA-402-601
Giá : 1,246,000 VNĐ
6x7mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-201 (41201)
Mã hàng : STA-412-603
Giá : 33,000 VNĐ
8x9mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-301 (41301)
Mã hàng : STA-412-604
Giá : 33,000 VNĐ
8x10mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-202 (41202)
Mã hàng : STA-412-605
Giá : 34,000 VNĐ
9x11mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-217 (41217)
Mã hàng : STA-412-606
Giá : 37,000 VNĐ
10x11mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-302 (41302)
Mã hàng : STA-412-607
Giá : 38,000 VNĐ
10x12mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-203 (41203)
Mã hàng : STA-412-608
Giá : 39,000 VNĐ
11x13mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-204 (41204)
Mã hàng : STA-412-609
Giá : 42,000 VNĐ
12x13mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-303 (41303)
Mã hàng : STA-412-610
Giá : 40,000 VNĐ
12x14mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-205 (41205)
Mã hàng : STA-412-611
Giá : 44,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :115 - Tổng truy cập : 180,391,702
Facebook
Liên hệ