XUẤT XỨ » Đài Loan
9mm Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-302 (46302)
Mã hàng : STT-463-099
Giá : 116,000 VNĐ
8mm Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-301 (46301)
Mã hàng : STT-463-101
Giá : 116,000 VNĐ
3/4" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-328 (46328)
Mã hàng : STT-463-102
Giá : 204,000 VNĐ
11/16" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-327 (46327)
Mã hàng : STT-463-103
Giá : 180,000 VNĐ
5/8" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-326 (46326)
Mã hàng : STT-463-104
Giá : 170,000 VNĐ
9/16" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-325 (46325)
Mã hàng : STT-463-105
Giá : 150,000 VNĐ
1/2" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-324 (46324)
Mã hàng : STT-463-106
Giá : 145,000 VNĐ
7/16" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-323 (46323)
Mã hàng : STT-463-107
Giá : 131,000 VNĐ
3/8" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-322 (46322)
Mã hàng : STT-463-108
Giá : 123,000 VNĐ
5/16" Vòng miệng tay đòn tự động Sata 46-321 (46321)
Mã hàng : STT-463-109
Giá : 116,000 VNĐ
7mm Hai đầu vòng Sata 43-603(43603)
Mã hàng : STT-432-110
Giá : 85,000 VNĐ
1-1/4" Vòng miệng tự động Sata 43-115 (43115)
Mã hàng : STT-431-113
Giá : 455,000 VNĐ
1-1/8" Vòng miệng tự động Sata 43-114 (43114)
Mã hàng : STT-431-114
Giá : 362,000 VNĐ
1-1/16" Vòng miệng tự động Sata 43-113 (43113)
Mã hàng : STT-431-115
Giá : 336,000 VNĐ
15/16" Vòng miệng tự động Sata 43-511 (43511)
Mã hàng : STT-431-117
Giá : 235,000 VNĐ
7/8" Vòng miệng tự động Sata 43-510 (43510)
Mã hàng : STT-431-118
Giá : 205,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :123 - Tổng truy cập : 185,979,914
Facebook
Liên hệ