XUẤT XỨ » Đài Loan
5" Kìm cắt Kingtony 6214-05
Mã hàng : KIG-621-276
Giá : 112,000 VNĐ
7.5" Kìm cắt Kingtony 6231-07
Mã hàng : KIG-623-277
Giá : 190,000 VNĐ
8" Kìm cắt Kingtony 6231-08
Mã hàng : KIG-623-278
Giá : 191,000 VNĐ
5" Kìm cắt Kingtony 6921-05
Mã hàng : KIG-692-279
Giá : 164,000 VNĐ
6" Kìm cắt Kingtony 6921-06
Mã hàng : KIG-692-280
Giá : 182,000 VNĐ
7" Kìm cắt Kingtony 6921-07
Mã hàng : KIG-692-281
Giá : 230,000 VNĐ
5" Kìm cắt Kingtony 6921-05C
Mã hàng : KIG-692-282
Giá : 159,000 VNĐ
6" Kìm cắt Kingtony 6921-06C
Mã hàng : KIG-692-283
Giá : 206,000 VNĐ
7" Kìm cắt Kingtony 6921-07C
Mã hàng : KIG-692-284
Giá : 213,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt Kingtony 6411-06
Mã hàng : KIG-641-288
Giá : 163,000 VNĐ
10" Kìm cắt Kingtony 6431-10C
Mã hàng : KIG-643-289
Giá : 181,000 VNĐ
11" Kìm cắt Kingtony 6431-11C
Mã hàng : KIG-643-290
Giá : 181,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt Kingtony 6216-06A
Mã hàng : KIG-621-321
Giá : 277,000 VNĐ
7.5" Kìm cắt Kingtony 6236-07A
Mã hàng : KIG-623-322
Giá : 285,000 VNĐ
8" Kìm cắt cáp Kingtony 6146-08A
Mã hàng : KIG-614-324
Giá : 362,000 VNĐ
6.5" Kìm mũi cong Kingtony 6331-06
Mã hàng : KIG-633-285
Giá : 163,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :157 - Tổng truy cập : 184,631,392
Facebook
Liên hệ