XUẤT XỨ » Đài Loan
1/2"x 3/4" Đầu chuyển đổi Sata 13-950 (13950)
Mã hàng : STA-139-762
Giá : 157,000 VNĐ
1/2" Cần siết đầu típ chữ L Sata 13-919 (13919)
Mã hàng : STA-139-763
Giá : 162,000 VNĐ
1/2" Khớp nối Sata 13-914 (13914)
Mã hàng : STA-139-764
Giá : 30,000 VNĐ
1/2" Khớp nối vạn năng Sata 13-912 (13912)
Mã hàng : STA-139-765
Giá : 113,000 VNĐ
1/2" Típ lắc léo Sata 13-911 (13911)
Mã hàng : STA-139-766
Giá : 343,000 VNĐ
1/2" Típ lắc léo Sata 13-909 (13909)
Mã hàng : STA-139-768
Giá : 268,000 VNĐ
3/8" Cần típ lắc léo Sata 12-922 (12922)
Mã hàng : STA-129-779
Giá : 145,000 VNĐ
3/8" Khớp nối Sata 12-917 (12917)
Mã hàng : STA-129-780
Giá : 22,000 VNĐ
3/8"F x 1/2"M Đầu chuyển đổi Sata 12-914 (12914)
Mã hàng : STA-129-781
Giá : 34,000 VNĐ
3/8"F x 1/4"M Đầu chuyển đổi Sata 12-913 (12913)
Mã hàng : STA-129-782
Giá : 24,000 VNĐ
3/8" Khớp nối vạn năng Sata 12-912 (12912)
Mã hàng : STA-129-783
Giá : 80,000 VNĐ
3/8" Cần típ lắc léo Sata 12-909 (12909)
Mã hàng : STA-129-786
Giá : 151,000 VNĐ
1/4" Cần típ lắc léo Sata 11-922 (11922)
Mã hàng : STA-119-795
Giá : 97,000 VNĐ
1/4"F x 3/8M Đầu chuyển Sata 11-913 (11913)
Mã hàng : STA-119-797
Giá : 19,000 VNĐ
1/4" Típ lắc léo Sata 11-912 (11912)
Mã hàng : STA-119-798
Giá : 64,000 VNĐ
3/4" Cần nối Sata 16-904 (16904)
Mã hàng : STA-169-754
Giá : 365,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :140 - Tổng truy cập : 180,506,221
Facebook
Liên hệ