XUẤT XỨ » Đài Loan
32oz Búa bi cán gỗ Sata 92-314 (92314)
Mã hàng : STT-923-155
Giá : 251,000 VNĐ
13oz Búa nhổ đinh cán gỗ Sata 92-322 (92322)
Mã hàng : STT-923-156
Giá : 148,000 VNĐ
16oz Búa nhổ đinh cán gỗ Sata 92-323 (92323)
Mã hàng : STT-923-157
Giá : 157,000 VNĐ
20oz Búa nhổ đinh cán gỗ Sata 92-324 (92324)
Mã hàng : STT-923-158
Giá : 205,000 VNĐ
5 chi tiết Bộ mở ốc gãy Sata 09-704A (09704A)
Mã hàng : STT-097-162
Giá : 113,000 VNĐ
5 chi tiết Bộ đục móc Sata 09-709 (09709)
Mã hàng : STT-097-163
Giá : 179,000 VNĐ
Bút thử điện Sata 62-601 (62601)
Mã hàng : STT-626-164
Giá : 48,000 VNĐ
25x280mm Dụng cụ cạo Sata 97-105 (97105)
Mã hàng : STT-971-165
Giá : 79,000 VNĐ
15 chi tiết Bộ dụng cụ Sata 06-008 (06008)
Mã hàng : STT-060-177
Giá : 971,000 VNĐ
2 tấn Con đội Sata 97-891 (97891)
Mã hàng : STT-978-166
Giá : 416,000 VNĐ
3 tấn Con đội Sata 97-892 (97892)
Mã hàng : STT-978-167
Giá : 477,000 VNĐ
5 tấn Con đội Sata 97-893 (97893)
Mã hàng : STT-978-168
Giá : 524,000 VNĐ
8 tấn Con đội Sata 97-894 (97894)
Mã hàng : STT-978-169
Giá : 799,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :147 - Tổng truy cập : 182,621,918
Facebook
Liên hệ