XUẤT XỨ » Đài Loan
5" Máy mài thẳng 9725
Mã hàng : VKE-725-007
Giá : 1,194,000 VNĐ
6" Máy mài thẳng 9750
Mã hàng : VKE-750-008
Giá : 1,315,000 VNĐ
4" Máy mài nước 850W 9811
Mã hàng : VKE-811-010
Giá : 970,000 VNĐ
4" Máy mài 700W 9911B
Mã hàng : VKE-911-001
Giá : 841,000 VNĐ
4" Máy mài 620W 9913
Mã hàng : VKE-913-002
Giá : 828,000 VNĐ
4" Máy mài 670W 9917
Mã hàng : VKE-917-003
Giá : 858,000 VNĐ
5" Máy mài 1150W 9925B
Mã hàng : VKE-925-004
Giá : 1,170,000 VNĐ
7" Máy mài 2000W 9980N
Mã hàng : VKE-980-006
Giá : 1,726,000 VNĐ
10mm Máy khoan 320W 6910
Mã hàng : VKE-910-011
Giá : 598,000 VNĐ
1-1/2" Chữ T, XS
Mã hàng : CMD-112-088
Giá : 182,000 VNĐ
6" x 2" Chữ T giảm, STD
Mã hàng : CMD-062-378
Giá : 1,364,000 VNĐ
6” Bộ kiềm 3 cái HTT0054
Mã hàng : MIS-005-706
Giá : 214,000 VNĐ
Bộ dụng cụ gia đình 160 chi tiết HTT0049
Mã hàng : MIS-004-727
Giá : 971,000 VNĐ
Bộ tuýp 45 chi tiết HTT0056
Mã hàng : MIS-005-719
Giá : 215,000 VNĐ
Bộ đồ nghề 89 chi tiết HTT0051
Mã hàng : MIS-005-686
Giá : 816,000 VNĐ
1" Máy mở Bulong PH681N8
Mã hàng : MIS-681-470
Giá : 13,528,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :119 - Tổng truy cập : 182,706,108
Facebook
Liên hệ