XUẤT XỨ » Đài Loan
3.2x200mm Vít dẹp Sata 62-014 (62014)
Mã hàng : STA-620-929
Giá : 34,000 VNĐ
11/32" Cờ lê tự động đảo chiều Sata 46-672 (46672)
Mã hàng : STT-466-076
Giá : 119,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi cong Sata 72-022 (72022)
Mã hàng : STA-720-992
Giá : 112,000 VNĐ
1x75mm Vít bake Sata 62-105 (62105)
Mã hàng : STA-621-908
Giá : 37,000 VNĐ
3x150mm Vít bake Sata 62-114 (62114)
Mã hàng : STA-621-899
Giá : 62,000 VNĐ
1" Vòng miệng tự động Sata 43-512 (43512)
Mã hàng : STT-431-116
Giá : 336,000 VNĐ
1x200mm Vít bake Sata 62-108 (62108)
Mã hàng : STA-621-905
Giá : 45,000 VNĐ
7" Kìm bấm chết mũi thẳng Sata 71-202 (71202)
Mã hàng : STT-712-002
Giá : 226,000 VNĐ
3x250mm Vít bake Sata 62-119 (62119)
Mã hàng : STA-621-894
Giá : 79,000 VNĐ
6" Kìm bấm chết mỏ nhọn Sata 71-301 (71301)
Mã hàng : STT-713-001
Giá : 225,000 VNĐ
2x300mm Vít bake Sata 62-118 (62118)
Mã hàng : STA-621-895
Giá : 67,000 VNĐ
3x300mm Vít bake Sata 62-117 (62117)
Mã hàng : STA-621-896
Giá : 60,000 VNĐ
3x250mm Vít bake Sata 62-116 (62116)
Mã hàng : STA-621-897
Giá : 53,000 VNĐ
3x200mm Vít bake Sata 62-115 (62115)
Mã hàng : STA-621-898
Giá : 67,000 VNĐ
2x250mm Vít bake Sata 62-113 (62113)
Mã hàng : STA-621-900
Giá : 58,000 VNĐ
2x200mm Vít bake Sata 62-112 (62112)
Mã hàng : STA-621-901
Giá : 54,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :124 - Tổng truy cập : 180,327,505
Facebook
Liên hệ