XUẤT XỨ » Đài Loan
Bộ lục giác KingTony ngắn 20219MR
Mã hàng : KIG-202-006
Giá : 120,000 VNĐ
82mm Máy bào điện 1982N
Mã hàng : VKE-982-031
Giá : 1,108,000 VNĐ
22mm Máy khoan Rotor đứng 520W 2822
Mã hàng : VKE-822-017
Giá : 1,339,000 VNĐ
2.5mm Máy cắt tole 2625
Mã hàng : VKE-625-026
Giá : 1,377,000 VNĐ
26mm Máy khoan Rotor đứng 650W 2826
Mã hàng : VKE-826-018
Giá : 1,401,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 500W 2520
Mã hàng : VKE-520-015
Giá : 1,485,000 VNĐ
6mm Máy phay nhỏ 3906NB
Mã hàng : VKE-906-029
Giá : 731,000 VNĐ
12mm Máy Phay lớn 3912
Mã hàng : VKE-912-030
Giá : 1,930,000 VNĐ
110mm Máy cắt gạch 4210
Mã hàng : VKE-210-025
Giá : 999,000 VNĐ
150mm Máy cắt tường 4545B
Mã hàng : VKE-545-028
Giá : 2,994,000 VNĐ
13mm Máy khoan 650W 6713D
Mã hàng : VKE-713-014
Giá : 889,000 VNĐ
16mm Máy khoan 1200W 6816NB
Mã hàng : VKE-816-016
Giá : 1,334,000 VNĐ
355mm Máy cắt sắt 7614N
Mã hàng : VKE-614-027
Giá : 2,275,000 VNĐ
1" Máy mài khuôn mẫu 9025
Mã hàng : VKE-025-009
Giá : 920,000 VNĐ
110mm x 100mm Máy chà nhám 9100
Mã hàng : VKE-100-019
Giá : 695,000 VNĐ
115mm x 235mm Máy chà nhám 9235
Mã hàng : VKE-235-020
Giá : 800,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :125 - Tổng truy cập : 182,708,517
Facebook
Liên hệ