XUẤT XỨ » Đài Loan
11" Kìm mũi nhọn Kingtony 6319-11C
Mã hàng : KIG-631-272
Giá : 217,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn Kingtony 6318-08A
Mã hàng : KIG-631-320
Giá : 293,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt Kingtony 6211-06
Mã hàng : KIG-621-273
Giá : 198,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt Kingtony 6213-06
Mã hàng : KIG-621-274
Giá : 198,000 VNĐ
4.5"Kìm cắt Kingtony 6214-45
Mã hàng : KIG-621-275
Giá : 113,000 VNĐ
5" Kìm cắt Kingtony 6214-05
Mã hàng : KIG-621-276
Giá : 118,000 VNĐ
7.5" Kìm cắt Kingtony 6231-07
Mã hàng : KIG-623-277
Giá : 201,000 VNĐ
8" Kìm cắt Kingtony 6231-08
Mã hàng : KIG-623-278
Giá : 202,000 VNĐ
5" Kìm cắt Kingtony 6921-05
Mã hàng : KIG-692-279
Giá : 174,000 VNĐ
6" Kìm cắt Kingtony 6921-06
Mã hàng : KIG-692-280
Giá : 218,000 VNĐ
7" Kìm cắt Kingtony 6921-07
Mã hàng : KIG-692-281
Giá : 244,000 VNĐ
5" Kìm cắt Kingtony 6921-05C
Mã hàng : KIG-692-282
Giá : 168,000 VNĐ
6" Kìm cắt Kingtony 6921-06C
Mã hàng : KIG-692-283
Giá : 218,000 VNĐ
7" Kìm cắt Kingtony 6921-07C
Mã hàng : KIG-692-284
Giá : 225,000 VNĐ
6.5" Kìm cắt Kingtony 6411-06
Mã hàng : KIG-641-288
Giá : 173,000 VNĐ
10" Kìm cắt Kingtony 6431-10C
Mã hàng : KIG-643-289
Giá : 191,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :150 - Tổng truy cập : 189,527,785
Facebook
Liên hệ