XUẤT XỨ » Đài Loan
1" Vòng miệng tự động Sata 43-512 (43512)
Mã hàng : STT-431-116
Giá : 303,000 VNĐ
1x200mm Vít bake Sata 62-108 (62108)
Mã hàng : STA-621-905
Giá : 40,000 VNĐ
7" Kìm bấm chết mũi thẳng Sata 71-202 (71202)
Mã hàng : STT-712-002
Giá : 204,000 VNĐ
3x250mm Vít bake Sata 62-119 (62119)
Mã hàng : STA-621-894
Giá : 72,000 VNĐ
6" Kìm bấm chết mỏ nhọn Sata 71-301 (71301)
Mã hàng : STT-713-001
Giá : 203,000 VNĐ
2x300mm Vít bake Sata 62-118 (62118)
Mã hàng : STA-621-895
Giá : 60,000 VNĐ
3x300mm Vít bake Sata 62-117 (62117)
Mã hàng : STA-621-896
Giá : 54,000 VNĐ
3x250mm Vít bake Sata 62-116 (62116)
Mã hàng : STA-621-897
Giá : 48,000 VNĐ
3x200mm Vít bake Sata 62-115 (62115)
Mã hàng : STA-621-898
Giá : 60,000 VNĐ
2x250mm Vít bake Sata 62-113 (62113)
Mã hàng : STA-621-900
Giá : 52,000 VNĐ
2x200mm Vít bake Sata 62-112 (62112)
Mã hàng : STA-621-901
Giá : 49,000 VNĐ
2x150mm Vít bake Sata 62-111 (62111)
Mã hàng : STA-621-902
Giá : 45,000 VNĐ
2x100mm Vít bake Sata 62-110 (62110)
Mã hàng : STA-621-903
Giá : 42,000 VNĐ
2x38mm Vít bake Sata 62-109 (62109)
Mã hàng : STA-621-904
Giá : 34,000 VNĐ
1x150mm Vít bake Sata 62-107 (62107)
Mã hàng : STA-621-906
Giá : 38,000 VNĐ
1x100mm Vít bake Sata 62-106 (62106)
Mã hàng : STA-621-907
Giá : 37,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :110 - Tổng truy cập : 188,328,783
Facebook
Liên hệ