XUẤT XỨ » Đài Loan
24oz Búa bi cán gỗ Sata 92-303 (92303)
Mã hàng : STT-923-149
Giá : 233,000 VNĐ
16oz Búa bi cán gỗ Sata 92-312 (92312)
Mã hàng : STT-923-153
Giá : 220,000 VNĐ
24oz Búa bi cán gỗ Sata 92-313 (92313)
Mã hàng : STT-923-154
Giá : 264,000 VNĐ
13oz Búa nhổ đinh cán gỗ Sata 92-322 (92322)
Mã hàng : STT-923-156
Giá : 173,000 VNĐ
16oz Búa nhổ đinh cán gỗ Sata 92-323 (92323)
Mã hàng : STT-923-157
Giá : 185,000 VNĐ
5 chi tiết Bộ mở ốc gãy Sata 09-704A (09704A)
Mã hàng : STT-097-162
Giá : 124,000 VNĐ
Bút thử điện Sata 62-601 (62601)
Mã hàng : STT-626-164
Giá : 55,000 VNĐ
15 chi tiết Bộ dụng cụ Sata 06-008 (06008)
Mã hàng : STT-060-177
Giá : 1,146,000 VNĐ
2 tấn Con đội Sata 97-891 (97891)
Mã hàng : STT-978-166
Giá : 491,000 VNĐ
3 tấn Con đội Sata 97-892 (97892)
Mã hàng : STT-978-167
Giá : 563,000 VNĐ
5 tấn Con đội Sata 97-893 (97893)
Mã hàng : STT-978-168
Giá : 618,000 VNĐ
8 tấn Con đội Sata 97-894 (97894)
Mã hàng : STT-978-169
Giá : 943,000 VNĐ
10 tấn Con đội Sata 97-895 (97895)
Mã hàng : STT-978-170
Giá : 1,039,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :94 - Tổng truy cập : 178,004,395
Facebook
Liên hệ